Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

AI – slutet på världen vi känner till?

Chalmers tekniska högskola Frigga (Kajskjul) Torsdag, 15:00–15:40
Lägg till i kalendern

Kunskapstörst, kunskapsbrist, förhoppningar och oro – utvecklingen inom AI, artificiell intelligens, har varit ett av årets största offentliga samtalsämnen, och intresset visar inga tecken på att mattas av.

På Chalmers bedrivs avancerad forskning om AI, och kunskapen på universitetet är stor, både om den tekniska utvecklingen och hur denna kan komma att påverka samhället och människorna i framtiden.

Välkommen till ett populärvetenskapligt samtal om AI, där vi förklarar, fördjupar och nyanserar de vanligaste farhågorna. Vi inleder med en kort översikt av vad AI är för något, hur den artificiella intelligensen började och  hur den tekniska utvecklingen har sett ut. Vi pratar också om vad AI redan idag används till och hur den kan användas, och sätter den i proportion till andra tekniska landvinningar.

Hur smart är AI egentligen? Innebär den ett skifte för mänskligt liv och vår verklighet?

Medverkande

Daniel Gillblad Föreståndare för Chalmers centrum för artificiell intelligens, Chair, och forskningsansvarig på AI Sweden.
Virginia Dignum Professor i ansvarsfull artificiell intelligens vid Umeå universitet och programdirektör för WASP-HS (Humanities and Society) Foto: Hans Karlsson