Tillbaka
Hållbar stadsutveckling

Markanvisningar med klimatet som förutsättning. Vad säger bransch och kommun?

Skanska Sverige AB Tältscen Frigga Fredag, 13:20–14:00
Lägg till i kalendern

Göteborgs stad har som mål att staden till 2030 ska ha ett klimatavtryck nära noll. En verklig utmaning är att kombinera stadsutvecklingen med minskade koldioxidutsläpp – kan klimatkrav i markanvisningar vara en nyckel?

I det här seminariet hämtar vi inspiration utifrån och vänder oss sedan mot Göteborg för att låta kommunala beslutsfattare och lokala fastighetsaktörer diskutera hur klimatkrav i markanvisningar kan användas för att uppnå klimatmål och en hållbar stadsutveckling.

Välkommen på ett seminarium där vi sätter klimatet i fokus!

Medverkande

Ida Fransson Exploateringsförvaltningen, Göteborgs stad
Anders G. Johansson Näringspolitisk chef, Fastighetsägarna GFR
Niklas Grimslätt Affärsutvecklare, Skanska
Hans Arby (C) Ledamot i Göteborg Stads exploateringsnämnd Foto: Centerpartiet Göteborg
Beatrice Klein (V) Ledamot i Göteborg Stads exploateringsnämnd
Zagros Hama (M) Ledamot i Göteborg Stads exploateringsnämnd Foto: Gustav Magnusson
Aila Hirvonen Bremefors (moderator) Skanska