Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Social & Industriell Symbios

Sotenäs kommun, Sotenäs Symbioscentrum Greta Lördag, 13:00–13:40
Lägg till i kalendern

Här skapades Sveriges mest hållbara industrikluster.

Social och industriell symbios i samverkan mellan Sotenäs kommun och det lokala näringslivet.

Medverkande

Leif Andreasson Utvecklare
Maria Pettersson Utvecklare