Tillbaka
Barn & Unga · Mat & Aktiviteter

Street Games Academy: Idrott som utbildningskatalysator

Street Games Academy och Göteborgs universitet Ingrid Lördag, 12:20–13:00
Lägg till i kalendern

Street Games Academy är modellen som utvecklats ur Street Games i ett samarbete med fem lärosäten i Västra Götaland för att erbjuda läxhjälp, mentorskap och kostkunskap. Syftet är att använda idrottens dragningskraft på ungdomar för att få dem att öka sin studiemotivation, förbättra sina studieresultat och öka sina kostkunskaper.

Syftet är också att erbjuda hängivna idrottsungdomar i idrotter med svag studiekultur, studievägledning och studiementorskap för att fullfölja gymnasiestudier och komma igång med postgymnasiala studier. Här berättar representanter från RF-Sisu, idrottsföreningar och Göteborgs universitet hur vi arbetar i projektet.

Medverkande

Carolina Hindocha Regional projektledare Street Games Academy (RF-SISU Västra Götaland)
Maja Ewel Projektledare Street Games Academy Norra Hisingen och Lundby
Sandra Johansson Kommunikatör, Göteborgs universitet
Catherine Gillo Nilsson Samordnare, Göteborgs universitet
Zainab Saddiqa Student på Göteborgs universitet
Kofi Adanuvor Föreningsledare, Högsbo Basket