Tillbaka
Demokrati & Politik

Studentbostäder – Göteborgs Väg till Årets Studentstad 2026?

Göteborgs Förenade Studentkårer Fadime Lördag, 12:20–13:00
Lägg till i kalendern

Göteborg har en akut studentbostadsbrist! Varför är studentbostaden viktig för Göteborgs utveckling? Hur ska vi få fram fler studentbostäder? Dessa frågor diskuterar branschen tillsammans med politiker.

Medverkande

Ulf Kamne Konsult inom hållbar stadsutveckling, A Beautiful Soup
Gabriella Näslund, moderator Studentrepresentant & ordförande i GFS
Zagros Hama (M) Ledamot i exploateringsnämnden
Helena Norin (MP) Vice ord. i exploateringsnämnden
Jack Vahnberg (V) Ledamot i exploateringsnämnden
Hans Arby (C) Ledamot i exploateringsnämnden
Magnus Paulsson VD, SGS
Marit Appelgren VD, ByggVesta
Torbjörn Lundh Rådgivare i internationaliseringsfrågor på Chalmers & f.d vicerektor för samverkan på GU