Tillbaka
Försvar och krisberedskap · Globala frågor · Politik

Sveriges ekonomiska och militära stöd till Ukraina

RefugeeHope. UA&SE Tältscen Teddy Lördag, 12:00–12:20
Lägg till i kalendern

Sverige har stöttat Ukraina humanitärt, ekonomiskt och med militärt stöd under Rysslands fullskaliga invasion. Hur ser vårt stöd ut i internationell jämförelse och i relation till andra statliga utgifter?

I ett gemensamt upprop till riksdagen och regeringen vädjar ett stort antal svenska dignitärer om ett utökat stöd till Ukraina. Vi ges en fördjupad bild av hur Sveriges stöd sett ut, ser ut idag och framför önskemål om utökat stöd. Vi sätter Sveriges insatser i en internationell jämförelse och stödet i jämförelse med andra statliga utgifter, samt presenterar förslag till hur ett ökat stöd skulle kunna finansieras. Vi fördjupar oss i militärt stöd. Regeringens syn på stödet tas upp.

Medverkande

Khrystyna Hevchuk Ordförande för "RefugeeHope. UA&SE"