Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Sveriges klimatmål missar utsläppen från vår konsumtion

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om Frigga (kajskjul) Fredag, 16:30–17:15
Lägg till i kalendern

Största delen av vår konsumtions klimatpåverkan kommer från import och räknas inte in i Sveriges klimatmål. Nu utreds möjligheten för ett nationellt klimatmål för konsumtion, en fråga som just nu ligger på Miljömålsberedningens bord. Göteborg var första staden i världen med ett lokalt konsumtionsmål 2014 och i Västra Götaland antogs det regionala konsumtionsmålet 2015. Det innebär mål om att utsläppen från vår konsumtion ska minska, oavsett var i världen utsläppen sker. Under seminariet kommer västsvenska erfarenheter av konsumtionsmål att lyftas och vi avslutar med en paneldiskussion med riksdagsledamöter.

 

Kontakt

Amanda Martling
amanda.martling@vgregion.se
070-355 62 64

Medverkande

Emmyly Bönfors (C) Miljökommunalråd och ordförande i miljö- och klimatnämnden Göteborgs Stad
Magnus Berntsson (KD) Ordförande i miljönämnden, Västra Götalandsregionen
Eliina Brinkberg Environmental Manager, Nudie Jeans
Rickard Nordin (C) Riksdagsledamot
Amanda Palmstierna (MP) Riksdagsledamot
Svante Sjöstedt Länsstyrelsen Västra Götaland (moderator)