Tillbaka
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor · Stad & Land

Framtiden är nu: Från ord till handling för stadens gemensamma platser

Urban Futures - Centrum för hållbar stadsutveckling Framtid Fredag, 14:00–14:40
Lägg till i kalendern

Framtiden är nu. Vi behöver gå från ord till handling och omsätta den kunskap som redan finns. Städers och samhällens utveckling tar tid och är fylld med målkonflikter. Vi vet inte alltid hur abstrakta visioner och strategier ska omsättas till en hållbar utveckling, men vi behöver testa, lära och utveckla det under resans gång. Ett sätt att ta sig an detta är att jobba med prototyper.

Att utveckla stadens gemensamma platser genom prototypiskt designarbete och görande som inkluderar de som vistas där är något som testas både i Linnarhult, i nordöstra Göteborg, Kisumu i Kenya, i Frihamnen och på Grönsakstorget. Här har prototyper utvecklats och byggts med de som använder platsen, såväl unga som äldre.

I Linnharhult har en utomhusbio/scen i byggts och i Frihamnen har studenter byggt ett utekök. Genom att arbeta med prototyper kommer vi gradvis underfund med hur vi kan arbeta på ett hållbart sätt och vad de verkliga behoven är. Processerna har därför givit oväntade resultat och nya vägar framåt. Helena Hansson, designforskare och lärare, HDK-Valand – Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet inleder med att berätta om sina erfarenheter från de olika platserna.

Vilka spelregler finns? Ändras synen på prototypen och det inkluderande arbetssättet beroende på kontext? Hur kan man skala upp arbetet med prototyper? Vad är akademins roll? Det och mer diskuterar vi därefter i ett samtal där samtliga inbjudna talare delar med sig av olika perspektiv.

Urban Futures – Centrum för hållbar stadsutveckling är en arena för samskapande mellan forskning och praktik. Vi arbetar med komplexa samhällsutmaningar utifrån olika perspektiv. Vi bygger kunskap och kapacitet som bidrar till omställning av våra städer och samhällen.

Det här eventet arrangeras som en del av Urban Lunch-time, Urban Futures eventserie om stadsutveckling. Denna gång som en Urban Fika-time.

Läs mer om oss 

Medverkande

Helena Hansson Universitetsadjunkt, HDK-Valand, Göteborgs universitet
Hudallah Ahmad Byggnadsingenjör och tidigare ungdomsledare för organisationen TNB (Tidsnätverket i Bergsjön)
Rickard Öh Enhetschef Publika Möten, Röhsska Museet
Henrik Kant Stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad Foto: Lo Birgersson