Tillbaka
Demokrati & Politik

Tillit och delaktighet – spelar det någon roll för demokratin?

Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad Frigga (kajskjul) Fredag, 12:45–13:30
Lägg till i kalendern

Tillit och delaktighet är viktiga delar för att åstadkomma ett bra socialt hållbart samhälle. Hur skapas tilliten och delaktigheten och hur kan den stärkas?

I ett seminarium med forskare, praktiker och politiker tittar vi närmare på tillitens och delaktighetens roll för demokratin och hur demokratin kan stärkas inte bara vart fjärde år utan även mellan valen.

Ett exempel på arbetssätt som kommer att lyftas särskilt i detta seminarium är medborgarbudget, en möjlighet för invånare att vara med och prioritera hur en viss summa av kommunens budget ska användas. Hur kan medborgarbudget bidra till att gynna delaktighet för medborgare?

 

 

Kontakt:
Victoria Trygg
073-626 24 88
victoria.trygg@kom.goteborg.se

Medverkande

Henrik Ryberg (M), 1:e vice ordförande, Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad
Peter Örn Ordförande Kommittén Demokratin 100 år
Pia Leppäniemi Lokala hyresgästföreningen Södra Lövgärdet
Stina Hansson Dr i Freds- och utvecklingsforskning, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet
Charlie Arby Ordförande Ungdomsfullmäktige, Göteborgs Stad
Björn Rönnerstrand Moderator för samtalet, forskare SOM-institutet
Kirsi Verkka utvecklingschef i Helsingfors stad
Lotta Sjöberg, konferencier Förvaltningsdirektör, Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad