Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

TRÄFFA HAVSFORSKARE OCH PRATA HÅLLBAR ODLING I HAVET

Prototyp Göteborg

Hur odlas hållbar mat i havet? Vad äter vi framtiden? Kom och träffa våra forskare under Frihamnsdagarna!