Tillbaka
Stad & Land

Träffa White Arkitekter! Tema Stadsmiljöplanen

White Arkitekter Samtalstorget Fredag, 10:00–11:00
Lägg till i kalendern

I Göteborgs historiska stadskärna ska gående och cyklister prioriteras, för en trevligare stad. Det fastslås i stadsmiljöplanen som White tillsammans med Trafikkontoret tagit i mål. Linda Ekman, ansvarig landskapsarkitekt, som med team tagit fram planen finns på Samtalstorget för att prata med nyfikna om hur vi rör oss i vårt hållbara och attraktiva Göteborg om 2, 10, och kanske 100 år.