Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola

Finsam Göteborg: Gränsgångare för framtidens arbetsmarknad

Finsam Göteborg Ebbe Fredag, 14:20–15:00
Lägg till i kalendern

Arbetsmarknaden för unga vuxna står inför stora framtida utmaningar. Behov och utveckling går i olika riktning där unga vuxna som inte klarar den konventionella vägen till arbete riskerar ett utanförskap, samtidigt som verksamheter i allt större utsträckning inte hittar rätt kompetens.

Arbetsförmedlingen förutspår en svårare situation på arbetsmarknaden för unga som inte slutfört sin gymnasieutbildning och ett återkommande problem är det glapp som uppstår i övergången från skola till arbetsliv och självförsörjning. Projekt Gränsgångare har till uppdrag att arbeta i dessa organisatoriska mellanrum och anordnar ett panelsamtal om hur vi kan skapa förutsättningar för dagens unga, liksom en hållbar och inkluderande arbetsmarknad i framtiden.

Medverkande

Maria Lennde - Moderator Koordinator, projekt gränsgångare
Katarina Hollertz Socionom med MA i comparative European social studies från University of North London
Maya Ahmed , Unga Påverkar i Angered Verksamhet i Angered som arbetar med att öka barn och ungas inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka
Sofia Nilsson Davies, Göteborgs stad Arbetsmarknadsstrateg Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Laila Bulduk, Game Leader Socialt företag som driver Studio Ludum- spel som motivationskraft för att hjälpa spelintresserade unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), eller som är i en gråzon mellan studier och arbete
Erica Uussalu Koordinator, projekt gränsgångare
Emma Benon Koordinator, projekt gränsgångare
Olivia Bergqvist Koordinator, projekt gränsgångare