Tillbaka
Klimat och omställning

Ungas syn på klimatfrågan

Klimat 2030 (Länsstyrelsen Västra Götaland & Västra Götalandsregionen) Paviljong Greta Torsdag, 15:20–16:00
Lägg till i kalendern

Hur många ungdomar idag tycker egentligen att klimatfrågan är viktig? Undersökningar tyder på att klimat- och miljöfrågan i genomsnitt anses mindre viktig av de som går på högstadiet och gymnasiet än för bara några år sedan. Är det verkligen så och hur kan de som trots allt är engagerade i och oroade för klimatfrågan engagera sig? Vilka olika vägar och forum finns det i så fall?

Resultat från den senaste attitydundersökningen om vad ungdomar i Västsverige anser vara de viktigaste frågorna presenteras av Ungdomsbarometern. Därefter blir det paneldiskussion med representanter från politiska ungdomsförbund och ideella organisationer om vad man kan göra för att kanalisera sitt klimatengagemang.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Klimat 2030 (Länsstyrelsen & Västra Götalandsregionen) och Göteborgsregionen, GR.

Seminariet direktsänds och spelas in.

Medverkande

Moderator: Fredrik Bergman Klimatstrateg, Länsstyrelsen Västra Götaland
Sara Fröhling Lindersköld Regionchef Syd, Ungdomsbarometern
Moderator: Saga Pilblad Hjerpe Regionplanerare, Göteborgsregionen (GR)
Tobias Larsson Ordförande, Fältbiologerna
Andreas Magnusson Aktiv inom Fridays For Future
XX Ledamot Ungdomsfullmäktige Göteborg
YY Liberala Ungdomsförbundet (LUF)
ZZ Grön Ungdom