Tillbaka
Klimat och omställning

Unga vuxnas syn på klimatfrågan

Klimat 2030 (Länsstyrelsen Västra Götaland & Västra Götalandsregionen) Paviljong Greta Torsdag, 15:20–16:00
Lägg till i kalendern

Ungdomar eller unga vuxna från ungdomsförbund, ideella organisationer och akademin diskuterar tillsammans om vad man som ung kan göra för att kanalisera sitt klimatengagemang och eventuell klimatoro.