Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Ungas syn på Framtid, Frihet och Fred

Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet Göteborgskretsen Greta (paviljong 2) Lördag, 12:45–13:20
Lägg till i kalendern

Panelsamtal mellan unga aktiva i freds- och miljöorganisationer. Deras förhoppningar och önskningar om framtiden. Vägar att gå.

Medverkande

Hamza Jamous, Göteborgs FN-förening
Fiona Sjöberg, Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Sofia Blommenhag, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Rebecka Lindholm Schulz, Svenska Freds Göteborg