Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Vad krävs för att Västsveriges industrier ska klara klimatomställningen?

Klimat 2030 Ingrid (tältscen) Fredag, 15:00–15:40
Lägg till i kalendern

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Problemen som uppkommer till följd av klimatförändringarna är globala, men lösningarna måste ske lokalt. Den västsvenska industrin har allt att vinna på att gå före i klimatomställningen. Västsverige har goda förutsättningar och kan påverka långt utanför regionens gränser, samtidigt blir företagen långsiktigt konkurrenskraftiga och attraktiva för kunder och för unga som vill jobba med hållbarhet. Vad är det då som krävs för att de västsvenska industriernas omställning till hållbar produktion ska bli möjlig?

På scen bjuder vi upp Frances Sprei från Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning för att beskriva Västra Götalands klimatavtryck, och hur stora insatser som behövs för att klara uppsatta klimatmål och vår del av Parisavtalet. Vi har också med Anna Berggren, vice president sustainability at Perstorp Group och ledamot i det nya Rådet för industriomställning Västra Götaland, som ger sin bild av vad de idag anser är möjligt, och vad som krävs för att de ska kunna ta ytterligare steg och ligga före i klimatomställningen.

Vad krävs av politiken? Jennie Nilsson (S) och David Josefsson (M) är västsvenska riksdagsledamöter som är inbjudna att ge svar på vilka verktyg och politiska lösningar de är beredda att ge för att skynda på västsvenska industriers omställning.

Som moderator för detta seminarium har vi Gustaf Zettergren, miljöchef i Västra Götalandsregionen.

 

Bakom seminariet står ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som är en regional kraftsamling för klimatet som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götalands län i samverkan med många andra aktörer. Klimat 2030 är en del i genomförandet av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. Du kan läsa mer om vårt arbete på Klimat 2030.

Varmt välkomna!

Medverkande

Jennie Nilsson Riksdagsledamot (S)
David Josefsson Riksdagsledamot (M)
Frances Sprei Ordförande Forskarråd för Västra Götalands klimatomställning, Docent vid Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola.
Anna Berggren vice president sustainability at Perstorp Group
Gustaf Zettergren Miljöchef, Västra Götalandsregionen