Tillbaka
Demokrati & Politik

Hur blir Göteborg en stad med full delaktighet där alla kan ta sig fram?

Göteborgs stad, Förvaltningen för Funktionsstöd Fadime (paviljong 1) Fredag, 14:00–14:40
Lägg till i kalendern

Personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara fullt delaktig i ett samhälle utan diskriminering, på lika villkor som andra. Det är målet med Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

I år utvärderas särskilt hur det går med programmets delmål om att alla ska ha rätt att kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne- och utemiljöer. Ett annat delmål handlar om att Göteborgs Stads kommunikation och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Hur upplever personer med funktionsnedsättningar att dessa saker fungerar i dag?
Hur går Göteborgs Stads arbetet med att uppnå målen om tillgängliga miljöer och tjänster?
Vad innebär universell utformning?
Vad behöver göras för att Göteborgs Stads verksamhet ska genomsyras av universell utformning?

Det är frågor som kommer att diskuteras under detta seminarium. De ansvariga för ombyggnaderna av Brunnsparken och Börshuset kommer också att dela med sig av sina erfarenheter.

Moderator för detta panelsamtal är Linda Wenthe, avdelningschef för kvalitet och utveckling, inom Göteborgs Stads förvaltningen för funktionsstöd. 

Medverkande

Linda Wenthe Avdelningschef kvalitet och utveckling, förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs Stad
Ola Hendar Funktionshinderombudsman, Göteborgs Stad
Maria Bernström Printz Utvecklingsledare för universell utformning, fastighetskontoret, Göteborgs Stad
Johan Blomqvist Projektledare, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad
Svante Thun Projektledare, Higab