Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet

Göteborg – hela livet ut! Eller?

Byggföretagen Fadime Torsdag, 12:20–13:00
Lägg till i kalendern

Göteborg fyller 400 år och firandet väcker tankar även om samtid och framtid. Befolkning och näringsliv växer i hela regionen. Behovet av fler bostäder är stort. Många menar att det byggs för lite och blir för dyrt. Tillgång till bostäder är avgörande för framtiden. Inte minst för studenter och unga som vill studera och stanna kvar i staden. Näringslivet ropar efter kompetens.

Hur ser det ut med bostäder? Vad händer med stadens attraktionskraft om människor inte har någonstans att bo? Kan man verkligen bo i Göteborg idag oavsett ålder? Och hur blir det framöver?

Medverkande

Magnus Paulsson vd, SGS Bostäder
Lena Josgård Affärsområdeschef Mark & Projektutveckling, HSB Göteborg
Terje Johansson vd, Förvaltnings AB Framtiden
Kristina Lindfors Exploateringsdirektör, Göteborgs Stad
Susanne Malmgren Affärsutvecklingschef, Skanska Hyresbostäder
Philip Larsson Moderaternas Studentförbund
Oscar Linde Socialdemokraternas Studentförbund
Petra Sedelius Byggföretagen
Daniel Strandell Byggföretagen