Tillbaka
Omställning & Globala Frågor

Klimatfrågan: En renässans för folkrörelserna?

Folkrörelsenätverket Hållbarhet Fadime (paviljong 1) Lördag, 12:00–12:40
Lägg till i kalendern

Ett samtal mellan fyra folkrörelser med lång historia, som tillsammans tagit
sig an en ny utmaning – en som kräver att vi går samman. Kan klimatfrågan
innebära folkrörelsernas renässans? Och hur ser vi till att det offentliga Göteborg och civilsamhället blir resurser för varandra i klimatkampen?

Medverkande

Lars Skoglund Sammankallande i PRO Göteborgs Hållbarhetskommitté
Lizz Wiklund Hållbarhetschef, HSB Göteborg
Maria Wangersjö Verksamhetsutvecklare, ABF Göteborg
Marie Linden Bostadspolitisk strateg, Hyresgästföreningen
Sofia Bohlin, utbildare Viskadelens Folkhögskola Moderator. Utbildare Viskadelens Folkhögskola