Tillbaka
Demokrati & Politik

Vem är fattig trots arbete?

Göteborgs universitet Jan Fredag, 15:00–15:20
Lägg till i kalendern

Sverige beskriv ofta som ett land utan arbetande fattiga. Genom inflytelserika fackföreningar och kollektivavtal, borde vi ha så pass höga löner att alla som lönearbetar kan leva på sina arbetsinkomster. Men i vår forskning visar vi att så inte är fallet. I tidigare forskning har man pekat på att det finns arbetande men fattiga men att det är främst är unga och därmed ett övergående problem. I vår forskning, med ett höjt krav på arbete för att räknas som arbetande, är det inte längre sommarjobbande studenter som främst är arbetande men fattiga. Vi ser att många människor i medelåldern är arbetande men fattiga. Och om det på 1980 talet var den typiskt arbetande fattiga en ensamstående infödd kvinna, är det idag en utrikesfödd man med familj.

Medverkande

Lovisa Broström Forskare, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet