Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Omställning & Globala Frågor

Vad händer med Afghanistan?

Svenska Afghanistankommittén Dawit (tältscen) Lördag, 15:30–16:10
Lägg till i kalendern

Sedan talibanerna tog makten i Afghanistan för drygt ett år sedan har mänskliga rättigheter, i synnerhet kvinnors och flickors fri- och rättigheter alltmer begränsats. Kvinnor är helt uteslutna från politiskt beslutsfattande och deras tillgång till bland annat vård och utbildning är hotad. Det drabbar särskilt hårt unga kvinnors hopp och drömmar om en bättre framtid.

Den afghanska ekonomin befinner sig i fritt fall. Omvärlden har svarat på talibanernas maktövertagande genom att upphöra med stora delar av det långsiktiga stödet till Afghanistan och endast fortsätta ge humanitär nödhjälp. Talibanernas oförmåga att styra landet, effekterna av covidpandemin samt en svår torka, innebär en totalt omfattande samhällskris. FN gör nu bedömningen att stora delar av Afghanistans befolkning riskerar att hamna i fattigdom före årets slut.

Akut humanitärt stöd kan omöjligt ersätta det långsiktiga utvecklingsbiståndet till stöd för fungerande utbildningssystem och  hälso- och sjukvårdssystem. Detta långsiktiga stöd till Afghanistans folk måste få fortsätta utan att man betraktar det som ett legitimerande av talibanernas regim. SAK ser med stor oro på de nedskärningar som gjorts av utvecklingsbiståndet med motiv att det ska täcka kostnader för vårt flyktingmottagande.  Sveriges minskade internationella bistånd drabbar stödet till världens fattigaste länder och går ut över det afghanska folket, i synnerhet flickor och kvinnor.

Under de senaste 20 åren har kvinnor i Afghanistan gjort beundransvärda framsteg. Enorma orättvisor kvarstår, men kvinnor har tagit en allt större plats i samhället, inom politiken och i arbetslivet. Tillgången till hälso- och sjukvård har därmed förbättrats, och graviditeter och förlossningar har blivit säkrare. Från att flickor i stort sett var utestängda från utbildning 2001, utgjorde flickor 2021 cirka 40 procent av alla elever i landet. Svenska Afghanistankommittén har arbetat i 40 år med att bidra och stödja denna utveckling, genom vårt långsiktiga arbete i nära dialog med lokalsamhällen. Dessa framsteg, framför allt för kvinnor och flickor, är nu hotade.

Sverige och omvärlden måste ta sitt ansvar för att främja en ekonomisk utveckling i Afghanistan, och återuppta det långsiktiga stödet till det afghanska folket för att säkerställa en grundläggande samhällsservice som är en del av de mänskliga rättigheterna. En nedräkning av biståndet drabbar särskilt utsatta grupper som kvinnor och flickor. Vänd inte det afghanska folket ryggen! Rädda rätten till utbildning, hälsa och egenmakt!

Medverkande

Anna Ek Svenska Afghanistankommitténs sverigechef