Tillbaka
Stad & Land

Hur skapar vi mötesplatser för Göteborg idag och i framtiden?

Platzer Fastigheter Fadime Fredag, 09:20–10:00
Lägg till i kalendern

Göteborg står mitt i århundradets största utvecklingsprång, där nya platser och stadsdelar skapas för att tillgodose såväl människorna som företagens förändrade behov. Men hur säkerställer vi att det vi bygger idag är något som är beständigt nog att hålla för människorna som bor och arbetar i Göteborg de kommande 100 åren? Och är det viktigt att det vi skapar idag finns kvar till Göteborgs 500-årsjubileum?

Välkommen till ett samtal om Göteborgs utveckling där vi utforskar strategier och visioner som säkerställer att vi utvecklar en stad som är robust, anpassningsbar och långsiktigt hållbar. En framtidssäker stad som kan stå stark i århundraden framöver. Med avstamp i Platzers vision om att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i ställer vi oss frågan: Hur skapar vi mötesplatser och arbetsplatser för Göteborg idag och Göteborg i framtiden?

Kaffe och frukostfralla kommer att finnas tillgängligt strax innan seminariet börjar.

Medverkande

Johanna Hult Rentsch VD, Platzer Fastigheter Foto: Platzer Fastigheter, Marie Ullnert
Björn Siesjö Stadsarkitekt, Göteborgs Stad Foto: Göteborgs Stad, Rebecca Havedal
Fredrik Rosenhall Arkitekt och Sociolog, Inobi Foto: Inobi
Kristina Arelis Kommunikations- och marknadschef (moderator), Platzer Fastigheter Foto: Platzer Fastigheter, Marie Ullnert