Tillbaka
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land

Stadens identitet och attraktivitet – vilken stad vill vi ha?

White arkitekter Greta Torsdag, 15:00–15:40
Lägg till i kalendern
Foto: Åke E:son Lindman. Brick/Våghuset, White Arkitekter

 

Vad är det som skapar värden i staden? Kan vi nå ökad trygghet och gemenskap genom igenkänning över tid och rum?

Samtal om hur identitetsskapande ikoner i staden påverkar det offentliga rummet och de människor som rör sig där. Samtalet rör sig över olika skalor, detaljering och kvalitet kring vad det är som skapar trygghet och gemenskap, värde och stolthet.

Moderator: Mark Isitt

Medverkande

Mark Isitt Journalist, författare & arkitekturkritiker
Johannes Hulter (S) Ordförande Göteborgs Stads Stadsbyggnadsnämnd
Karin Pleijel (MP) Gruppledare, Ordförande Göteborgs stads klimat och miljönämnd
Jacob Sahlqvist Kontorschef White Arkitekter Göteborg