Rundabordssamtal 2023

Under Frihamnsdagarna i Göteborg genomförs ett antal samtal utan publik. Samtalen formas av medverkande organisationer och av Frihamnsdagarna.

FHD Round Table

Inom ramen för initiativet Vad säger du!? besöker Frihamnsdagarna gymnasieskolor. På workshoparna inspireras eleverna att göra sina röster hörda. En del av satsningen är en serie rundabordssamtal på Frihamnsdagarna. Samtalen är ett sätt att låta ungdomar möta beslutsfattare och vuxna i samtal om samhällsfrågor. Alla platser är nu fulla och vi välkomnar de politiker, experter och ungdomar som kommer att delta!

Hälften av platserna runt borden är för ungdomar. Varje samtal kretsar runt en specifik frågeställning: Klimatet, ungas möjligheter att påverka och fake news. Ämnena har valts utifrån EU-kommissionens prioriteringar 2019-2024. Projektet medfinansieras av Europeiska kommissionen samt AB Framtiden. Läs mer


Övriga rundabordssamtal

Några av de organisationer som deltar på Frihamnsdagarna som partner, arrangör eller utställare har också valt arrangera egna rundabordssamtal. Det är en möjlighet som finns för alla medverkande. Rundabordssamtal är mötesform som ger goda möjlighet att lyssna in andras perspektiv. Samtalen är inte öppna för åhörare.


Ska du delta i ett rundabordssamtal?

Gå till infotältet och fråga eller gå rakt bort till den andra paviljongen (det finns två). Längs långsidan av paviljong 2 hittar du tre tält där rundabordssamtalen äger rum. Det finns värdar på plats och tar emot.Torsdag 31 augusti

10.00-11.00 Hur kan vi motverka fake news och stärka demokratin?
FHD Round Table, samtal nr 1 med ungdomar och beslutsfattare. Tält nr 1.

11.30-12.30 Hur kan vi motverka fake news och stärka demokratin?
FHD Round Table, samtal nr 2 med ungdomar och beslutsfattare. Tält nr 1.

13.00-14.00 Hur kan vi motverka fake news och stärka demokratin?
FHD Round Table, samtal nr 3 med ungdomar och beslutsfattare. Tält nr 1.

13.00-14.00 Hur är unga människors möjligheter att påverka?
FHD Round Table, samtal nr 4 med ungdomar och beslutsfattare. Tält nr 2.

14.30-15.30 Hur är unga människors möjligheter att påverka?
FHD Round Table, samtal nr 5 med ungdomar och beslutsfattare. Tält nr 1.

15.10-16.00 Skanska rundabordssamtal
Genomförs i tält nr 2.Fredag 1 september

10.00-11.00 Hur är unga människors möjligheter att påverka?
FHD Round Table, samtal nr 6 med ungdomar och beslutsfattare. Tält nr 1.

10.40-11.40 Studieförbundet Vuxenskolan rundabordssamtal
Genomförs i tält nr 3.

11.30-12.30 Hur ska vi göra för att klara klimatutmaningen?
FHD Round Table, samtal nr 7 med ungdomar och beslutsfattare. Tält nr 1.

12.00-13.00 Svenska Kyrkan rundabordssamtal
Genomförs i tält nr 3.

13.00-14.00 Hur ska vi göra för att klara klimatutmaningen?
FHD Round Table, samtal nr 8 med ungdomar och beslutsfattare. Tält nr 1.

13.00-14.00 Hur ska vi göra för att klara klimatutmaningen?
FHD Round Table, samtal nr 9 med ungdomar och beslutsfattare. Tält nr 2.

13.20-14.20 RF-SISU Väst rundabordssamtal
Genomförs i tält nr 3.

14.30-15.30 Hur ska vi göra för att klara klimatutmaningen?
FHD Round Table, samtal nr 10 med ungdomar och beslutsfattare. Tält nr 1.

14.40-15.40 Högskolan i Borås rundabordssamtal
Genomförs i tält nr 3.

15.10-16.00 Skanska rundabordssamtal
Genomförs i tält nr 2.