Tågets betydelse för samhällsutvecklingen

Vy Tåg har som mål att göra det enkelt att åka kollektivt och välja miljövänligt, för att bidra till den gröna omställningen.

Säkra, hållbara och pålitliga transporter för människor så de har möjlighet att klara vardagen, är en av kollektivtrafikens största utmaningar. Hållbara transporter är en avgörande del av den gröna omställningen och ger förstorade arbetsmarknadsregioner. Men hur ska vi tillhandahålla pålitliga och effektiva transporter även framöver? Hur får vi fler att välja miljövänligt och hur skapar vi goda arbetsvillkor så vi får fler att välja en karriär inom transportbranschen.

Välkommen att möta oss i ett samtal om detta.

Hur kan regionen och staden säkerställa att barnkonventionen blir verklighet för alla barn?

Ett samtal mellan ungdomar och politiker kring de rekommendationer som FN givit Sverige i den senaste granskningen av barnkonventionen. Vad kan göras på regional och kommunal nivå?

Accelerating Green Transition / Så kan vi accelerera den gröna omställningen

Visualisering: Daniel Hultman, White Arkitekter

Att minska byggbranschens klimatutsläpp står högt upp på mångas agenda. Seminariets mål är diskutera högeffektiva lösningar för klimatförändringar och långsiktig samexistens för att inspirera byggbranschen att arbeta tillsammans med ekologi för att föra hållbar ekonomi till alla samhällssektorer.

Under seminariet diskuterar de inbjudna talarna vad som krävs för att accelerera den gröna omställningen – med utgångspunkt i allt från ekonomiska incitament och tydliga målformuleringar till inspirerande exempel och nya arbetssätt. Det bjuds på såväl internationella utblickar som lokala exempel.

Seminariet arrangeras som ett förseminarium till IFLA World Congress, världens största årliga konferens för kollegor inom landskapsarkitektur och stadsplanering. Seminariet hålls på engelska.

Moderator: Louise Didriksson, White Arkitekter

———————————————————————————————————-

We will discuss how we can move faster to reverse the climate change, what economic incentives can guide the construction industry to reduce emissions faster, and which ecological projects have the greatest impact.

This is a collaboration with Sveriges Arkitekter and a pre-seminar for the IFLA congress (https://www.ifla2023.com/). The seminar will be in English and can also be viewed online.

Moderated by: Louise Didriksson, White Arkitekter

Min väg till arbete och bostad

Vägen till arbete och bostad är inte alltid spikrak. För människor som levt i någon form av utsatthet kan den vara extra krokig. I detta seminarium får vi lyssna till personliga berättelser från människor som via Göteborgs Stadsmission fått ett eget hem och kommit i arbete.

Vill du sluta #vuxengissa? – Unga anhöriga på dagordningen

Arvsfondsprojektet #vägraskuld lyfter upp unga anhöriga på dagordningen tillsammans med Maskrosbarn och Anhörigas Riksförbund.

En programpunkt med bland annat frågeställningarna: Vad innebär det att vara ung anhörig? Vilka är konsekvenser om stöd inte sätts in? Vad kostar det samhället om stöd inte erbjuds i tid?  

Med ”unga anhöriga” avser vi personer under 18 år som har ett ökat ansvar för en närstående. Den närstående kan vara en förälder, ett syskon, en annan släkting eller till och med en vän. Anhörigrollen kan uppstå på grund av olika faktorer som missbruk, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, sjukdom, närstående i fängelse, självskadebeteende eller plötsligt dödsfall. Med andra ord har vi en vid definition av de bakomliggande orsakerna och även en bred syn på vilka relationer anhörigrollen kan innefatta.

Programpunkten kommer att modereras av en ung anhörig som delar sina erfarenheter och tankar om ett framtida stöd. Programpunkten kommer att vara särskilt relevant för beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar med målgruppen. 

Initiativtagare är projektet #vägraskuld som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan med medel ifrån Allmänna arvsfonden. Där programpunkten utgör en del av projektets avslutande spridningsarbete efter tre års projektarbete.

Samtal kring ungas framtid i den växande staden

Låt dig inspireras och delta i ett viktigt samtal om att skapa en framtid präglad av hållbarhet och inkludering för unga! Välkommen att ansluta dig till Sparks Generation och Alecta Fastigheter på Frihamnsdagarna i Göteborg.
Vi kommer att diskutera kraften i att aktivera unga på fritiden och hur det kan bidra till trygga och hållbara samhällen. Genom Sparks beprövade metod och exempel från Upplands-Bro kommun, så engagerar vi unga och ger dem verktyg att växa och utvecklas. Tillsammans strävar vi efter att skapa en inkluderande framtid där unga har möjlighet att blomstra och även påverka i frågor som rör fritiden.
Varmt välkommen att vara med i diskussionen och göra skillnad.

Meningsfull fritid och trygghet i Göteborgs utsatta områden

Panelsamtal om inkludering och meningsfull fritid. Tillsammans har Göteborgs Stad socialförvaltningen Hisingen, Västra Hisingen Basket, Bostadsbolaget, Poseidon, GöteborgsLokaler och Willhem skapat Movement – en sommarsatsning under namnet Movements som även huserar en egen ungdomsredaktion.

Frågeställningarna som kommer att diskuteras är vad händer i ett område när civilsamhället, invånare, staden, och lokala fastighetsägare fångar upp lokala initiativ och samverkar för barn och ungas möjlighet till en meningsfull och trygg mötesplats på sommarlovet? På vilket sätt kan det i förlängningen stärka demokratin och tilliten för våra invånare?

Movement och unga reportrar var verksamma i Biskopsgården sommaren 2023. Movement är en social rörelse ledd av ungdomar som skapade en mötesplats med lek, spontanidrott och gött häng. Movement bidrar med bestående social förändring genom att ge ungdomar egenmakt för att skapa meningsfulla platser med kulturella, sociala och fysiska aktiviteter.

Syftet med Movement är att skapa platser som främjar hälsa, läsning och inkludering.

 

Framtidstro för Göteborgs unga

Många unga mår dåligt. En tredjedel av alla ungdomar lider av psykisk ohälsa. Allt fler ser mörkt på framtiden. Smyrna bjuder in till ett samtal om vad skolan, kyrkan, företag och andra tillsammans kan göra för stärka de unga. Hur skapar vi bättre förutsättningar för välmående och hopp för framtiden?

Panelsamtal mellan Ingrid Lindblad, rektor för Communityskolorna, Marcus Holmström, VD för Prinsens Sill & Sallader, Ghazal Sekavat, pastor i Pingst Borås och Kalle Lundin, Smyrna.

Moderator: Daniel Grahn, generalsekreterare för Erikshjälpen.

Distriktssköterskan i samhället

Distriktssköterskan i folkhälsans tjänst. På scen illustreras var distriktssköterskan kan göra skillnad. Kan prevention och aktivt folkhälsoarbete motverka/fördröja ett eventuellt insjuknande i de vanligaste folksjukdomarna? Hur gynnas befolkningen och den enskilde medborgaren av att distriktssköterskan får arbeta med hen är specialistutbildad i?

Efterföljande diskussion med publiken och utrymme för frågor.

Göteborg, nu åker vi!

Göteborg, nu åker vi! – om häftiga näringlivsetableringar, stora kompetensbehov och stadens storartade möjligheter.

I Västsverige pågår en fantastisk och samhällsomvälvande grön utveckling som öppnar stora framtidsmöjligheter. För att vår huvudstad Göteborg ska vara framgångsrik, behöver vi lyckas attrahera de kompetenser som företagen behöver, till våra värdsklassiga life science- och fordonskluster bland annat. Besöksnäringen går samtidigt starkt och staden utmärker sig som en värdens mest attraktiva destinationer. Det har betydelse, för det ska vara kul att både turista och bo i Göteborg!

Kom och lyssna till hur gôrbra staden utvecklas. Låt oss dela samma spännande bild och resa. Vad behöver vi och kan vi göra för att växla upp ytterligare?