Träffa havsforskare och prata hållbar odling i havet

Hur fungerar en marin kolonilott? Hur kan nya arter och nya sätt att odla och äta leda till ett friskare hav? Vill du starta upp ett marint odlingskooperativ?

Ta chansen och ställ dina frågor till våra forskare!

Läs mer om Göteborgs universitets medverkan på Frihamnsdagarna. 

Medverkande
Kristina Snuttan Sundell, föreståndare, Swemarc
Carl-Johan Skogh, universitetslektor, Högskolan för konst och design
Malin Rosengren, projektkoordinator, Centrum för hav och samhälle
Arrangör
Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc och Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet