Vart är Kriminalvården på väg?

Kriminalvården befinner sig mitt i ett intensivt arbete med att möta det höga beläggningstrycket på landets anstalter och häkten. För att hantera platsbristen utökar vi på olika sätt. I takt med att vi växer behöver vi också rekrytera medarbetare med olika kompetenser. Så expanderar vi för att kunna uppnå vårt viktiga samhällsuppdrag.

 

Unik mobilisering för Ukraina – hur Göteborg genom modig civilsamverkan löste boendefrågan

Modig och effektiv mobilisering för Ukraina – unik samverkan med civilsamhället löste boendefrågan

Som enda kommun i landet valde Göteborgs Stad att gå samman med fem idéburna organisationer för att ordna boenden och stöd för ukrainska flyktingar. Modellen är unik i sitt slag och har skapat nya förutsättningar för samarbete mellan offentlig och idéburen sektor, såväl som för ett bättre mottagande för de som flytt krigets Ukraina.

Hör aktörerna dela med sig av erfarenheter och lärdomar.  Seminariet genomförs av Stadsmissionen, Reningsborg, Bräcke Diakoni, Skyddsvärnet och Räddningsmissionen i samverkan med socialförvaltningen Sydväst, och arrangeras av Göteborgs stad, förvaltningen för demokrati och medborgarservice.

Tro och tvivel – SOM-institutets rapport om göteborgarnas förtroende och tillit

Förtroende och tillit är fundamentalt för ett välfungerande samhälle. SOM-institutet vid Göteborgs universitet kartlägger årligen göteborgarnas förtroende för staden och tilliten mellan människor. Materialet tecknar en bild av en stad med stora variationer mellan olika grupper och mellan olika områden – en stad som bär på både tro och tvivel.

Rapporten presenteras av Björn Rönnerstrand, forskare vid SOM-institutet inom styrning för kollektivt agerande i storskaliga samhällsproblem, med särskilt fokus på mellanmänskligt förtroende och förtroende för politiska institutioner och myndigheter, jämte tillämpning inom folkhälsoområdet.

Prisceremoni Art@Climate

Prisceremoni för konsttävlingen Art@Climate!

Art@Climate är Sätt färg på Göteborgs internationella konsttävling med klimattema. Med över 300 bidrag från 54 länder runt om i världen har tävlingen fått mycket uppmärksamhet.

Med Art@Climate2030 vill vi bidra till att bekämpa den globala uppvärmningen. Under prisceremonin kommer vi annonsera de 10 bidrag med flest röster. Vinnarna får €1,000 och god internationell publicitet. Utöver priset hoppas vi kunna måla upp de 10 vinnande konstverken som muralmålningar runtom Europa.

Om Sätt färg på Göteborg:
Sätt Färg på Göteborg driver flera projekt med stöd av bland annat Vinnova, Arvsfonden och ESF. Projekten, som från början kretsade kring att ge arbetsmöjligheter till unga inom måleribranschen, har de senaste åren kommit att fokusera mycket på klimatfrågan och ekologisk hållbarhet.

Offentlig upphandling som ett medel för ett hållbart samhälle

Myndigheter har en viktig roll i klimatomställningen och i att använda offentlig upphandling som ett medel för att bidra till ett hållbart samhälle. Under denna programpunkt kommer vi att diskutera hur upphandling kan användas för att uppnå olika hållbarhetsmål, vilka utmaningar som finns och vilka möjligheter och begränsningar det finns enligt upphandlingslagstiftningen.

Passet inleds med att Hanna Lundqvist från Advokatfirman Lindahl ger en kort genomgång av regelverket och hur hållbarhetsfrågor regleras i upphandlingslagstiftningen. Därefter följer ett panelsamtal med ett praktiskt perspektiv på hur upphandlande myndigheter och leverantörer gemensamt kan arbeta med hållbara inköp och bidra till klimatomställningen. Panelsamtalet leds av Anduena Krasnigi från Advokatfirman Lindahl och medverkande är Hanna Björk från Västtrafik AB, Hanna Morichetto från Liljewall arkitekter och Hanna Lundqvist.

Vändningen i Tynnered är påbörjad, men inte i skolan. Hur vänder vi betygsutvecklingen i utsatta områden?

Det måste finnas skolor av hög kvalitet i områden med utmaningar. Skolan ger framtidstro och utbildning är en entrébiljett till arbetsmarknaden. Tillgång till riktigt bra skolor är avgörande för hur en stadsdel och en stad utvecklas.

För att åstadkomma det behöver offentliga och privata aktörer samarbeta. Inom ramen för Destination Tynnered har vi påbörjat arbetet. Målet är att återupprätta en skola som tidigare varit hjärtat i en stolt stadsdel. Vi gör det tillsammans med lokala krafter, strategiska partners, föreningar och staden.

Vi diskuterar frågor som trygghet, kriminalitet och utanförskap – med fokus på möjligheterna. Samverkan är en självklarhet, men hur kan den ske? Hur kan kommunen utnyttja näringslivets kunskap och engagemang? Vilka behöver vara med? Hur kan vi skapa tillit mellan aktörer och med de boende? Kan vi till och med säga att det finns en formel för att utveckla riktigt bra skolor i dessa områden?

Råd och tips som förändrar ditt livنصائح مهمة ستغير حياتك للافضل

Fariza Beseiso, ger tips och råd hur förändringar av tankar och beteende kan leda till bättre hälsa, mer energi, både fysiskt och mentalt. Gå från kulturkrock till kulturell nyfikenhet för att skapa en ömsesidig förståelse.
Fariza finns i vår monter i paviljong Fadime (nr 164) hela dagen.
Seminariet hålls på arabiska.

اللغة ھي بالطبع أفضل مفتاح لفھم أي بلد جدید، لكن الوعي الثقافي ھو الأھم. ونعني بالوعي الثقافي ھنا تقبل الاخر والاختلاف الثقافي.

ونعني بتقبل الاخر أي قبول اختلافات الآخر حیث یستطیع الشخص رؤیة الاختلافات الحقیقة التي تمس المعتقدات والإیمان، وطریقة التنشئة والقیم والسلوكیات والقبول ھنا یعكس قدرة الشخص على فھم نفسھ واحترام الاختلافات ومراعاة الفروق التي تحكم كل شخص.

فلكل بلد ثقافاتھ وتقالیده الخاصة والتي قد تتشابھ او تختلف مع ثقافتك وتقالیدك. من خلال زیادة الوعي الثقافي وتقبل التعایش مع الاختلافات الثقافیة المختلفة سوف تستطیع ان تتكیف مع المجتمع الجدید وتتمكن من تحسین مستوى الحیاة الاجتماعیة لدیك. في بعض الأحیان یكون من الصعب تقبل كل ھذه الاختلافات عند وصولك إلى بلد جدید. فھذه الاختلافات غیر مألوفة لدیك ستشعر بالغربة والاغتراب ولربما الاستلاب وأنك لا تنتمي الى ھذه البلد ثم تبدأ بالتساؤل )من جاء بي الى ھنا … من جاء بي ومن أنا؟( وھذا ما یسمى بالصدمة الثقافیة.

من خلال التعلم مع برنامج راز، یمكنك الانتقال من الصدمة الثقافیة إلى الفضول الثقافي والرغبة في فھم الثقافة الجدیدة. وسیكون من الممتع أكثر بكثیر أن تستكشف ثقافتك وأفكارك وتقالیدك قبل استكشاف ثقافة البلد المستضیف.

التفكیر أمر أساسي للتعامل مع جمیع المعلومات التي نكتسبھا ونستخدمھا لفھم كیفیة سیر الأمور وحل المشكلات واتخاذ القرارات وتعزیز أنفسنا في بیئات جدیدة…. بعبارة أخرى، یمكن أن تكون الأفكار مفتاحك للنجاح كما ممكن ان تكون الأفكار مدمرة ومقلقة. نشعر بعدم الارتیاح في الجسد، مما یوقظ فكرة تخلق المزید من القلق… مع برنامج راز نتعلم التحكم في الأفكار – ھل ھذا ممكن؟ ھناك فكرة أنھ یمكننا التحكم في أفكارنا. وبالتالي تتحكم أی ًضا في عواطفنا. یبدو أن العدید من برامج المساعدة الذاتیة تبني على ھذا الأساس. في نفس السیاق، یبدو أی ًضا أن ھناك أفكا ًرا جیدة وأفكا ًرا سیئة.

لكن ھل یمكننا حقًا التحكم في أفكارنا وعواطفنا؟ نحن نسعى من خلال برنامجنا لتمكینك صحیا، نفسیا، اجتماعیا، اقتصادیا ثم مدنیا ودیمقراطیا.

للقاء راز )فریزة( مباشرة والاستماع لھا انضموا الینا في )Frihamnsdagarna(: • السبت الموافق ٢ سبتمبر الساعة ١٤:٠٠ الى ١٤:٣٠

Gå inte i kvinnofällan!

Pia Bernåker, fd Regionchef på Forex och Pia Ramberg, jurist på SEB, pratar om varför det är så viktigt att ha sin egen ekonomi. Alltför många blir kvar i dåliga relationer pga att partnern står på kontrakt, hyresavtal etc. Pia & Pia reder ut begreppen och hur du ska tänka kring din privatekonomi.
Efter seminariet är du välkommen att prata med Pia & Pia som båda finns på plats vid vår utställarplats i i paviljong Fadime (utställarplats 164).

Nollvision mot sexuell exploatering

Prostitution och människohandel pågår relativt ostört i regionen. Kvinnor och barn exploateras sexuellt av förövare i vår absoluta närhet; i bostadskvarter, på hotell, på massagesalonger och digitala bordeller. Vi måste få till en förändring. Vilka lösningar krävs och hur säkrar Göteborgs politiker en nollvision?

Frälsningsarmén och Realstarts leder ett panelsamtal med flertalet ledande politiker i Göteborg.

Framtiden är nu: Från ord till handling för stadens gemensamma platser

Framtiden är nu. Vi behöver gå från ord till handling och omsätta den kunskap som redan finns. Städers och samhällens utveckling tar tid och är fylld med målkonflikter. Vi vet inte alltid hur abstrakta visioner och strategier ska omsättas till en hållbar utveckling, men vi behöver testa, lära och utveckla det under resans gång. Ett sätt att ta sig an detta är att jobba med prototyper.

Att utveckla stadens gemensamma platser genom prototypiskt designarbete och görande som inkluderar de som vistas där är något som testas både i Linnarhult, i nordöstra Göteborg, Kisumu i Kenya, i Frihamnen och på Grönsakstorget. Här har prototyper utvecklats och byggts med de som använder platsen, såväl unga som äldre.

I Linnharhult har en utomhusbio/scen i byggts och i Frihamnen har studenter byggt ett utekök. Genom att arbeta med prototyper kommer vi gradvis underfund med hur vi kan arbeta på ett hållbart sätt och vad de verkliga behoven är. Processerna har därför givit oväntade resultat och nya vägar framåt. Helena Hansson, designforskare och lärare, HDK-Valand – Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet inleder med att berätta om sina erfarenheter från de olika platserna.

Vilka spelregler finns? Ändras synen på prototypen och det inkluderande arbetssättet beroende på kontext? Hur kan man skala upp arbetet med prototyper? Vad är akademins roll? Det och mer diskuterar vi därefter i ett samtal där samtliga inbjudna talare delar med sig av olika perspektiv.

Urban Futures – Centrum för hållbar stadsutveckling är en arena för samskapande mellan forskning och praktik. Vi arbetar med komplexa samhällsutmaningar utifrån olika perspektiv. Vi bygger kunskap och kapacitet som bidrar till omställning av våra städer och samhällen.

Det här eventet arrangeras som en del av Urban Lunch-time, Urban Futures eventserie om stadsutveckling. Denna gång som en Urban Fika-time.

Läs mer om oss