Framtidens Take Away: Om konsten att njuta mat och dryck utan engångsartiklar

Vi är nog många som insett vidden av samhällets slit-och-släng kultur och inte minst det negativa med alla engångsartiklarnas som används och sedan återfinns i naturen. Nedskräpning är ett stort problem både i städer, skogar och hav. Bara inom Sverige används 2 miljarder engångsmuggar och lådor per år. Hela 40 procent av den globala plastproduktionen går till tillverkning av engångsförpackningar och de är tio-i-topp vanligaste skräpet i havet.

Men – lösningar är på väg! Som en del i den cirkulära omställningen kommer vi snart att mötas av system med återanvändbara artiklar som tallrikar, matlådor, glas och muggar. Senast den 1 januari 2024 måste restauranger, caféer och eventarrangörer erbjuda återanvändbara förpackningar som ingår i ett rotationssystem. Även om årsskiftet är nära finns det dock ännu många frågor att reda ut. Och berörda aktörerna ropar efter råd och tips – inte minst kring hur det cirkulära flödet skall lösas rent praktiskt.

Under denna programpunkt kommer projekt RETAKE att dela med sig av kunskap och erfarenheter kopplade till omställningen till engångsfritt. Vi kommer att berätta om erfarenheter från våra tester och tillsammans med experter från olika branscher belysa utvecklingen med dess utmaningar och möjligheter.

RETAKE är forskningsprojektet med målet att göra evenemang och besöksindustri engångsfritt.
Vi utvecklar, testar och vidareutvecklar ett rotationssystem med återanvändbar servis – ett system som vi testar vid tre piloter. Projektet leds av Stiftelsen Chalmers Industriteknik och utförs i ett nära samarbete mellan Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads Universitet, Panter, Light My Fire, Samhall, Göteborg & Co, Got Event och Region Gotland. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas genom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

 

Här kan du lära dig mer om forskningsprojektet RETAKE:
www.resource-sip.se/projekt/komplett-system-for-att-ersatta-engangsprodukter-for-mat-och-dryck-vid-event

 

Vill du kontakta oss? Hör av dig till:
Klas Hedvall, Chalmers Industriteknik
klas.hedvall@chalmersindustriteknik.se
www.chalmersindustriteknik.se

En byggnad fri från brott mot mänskliga rättigheter – går det?

I Sverige har vi de senaste åren haft stort fokus på att minska byggnaders klimatpåverkan, men om en byggnad ska vara hållbar på riktigt behöver vi lyfta blicken och titta längre bort i värdekedjorna. Framställning av vanliga byggmaterial som sten, stål och installationer medför risk för brott mot mänskliga rättigheter. Det han handla om tvångsarbete, barnarbete och hälsofarliga arbetsmiljöer. 

I det här seminariet diskuterar vi den kommande EU-lagstiftningen CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) samt vilka risker som finns kopplade till just en byggnads värdekedja. Göteborgs Stad genomgår en omfattande stadsutveckling, hur säkerställs kravställning och uppföljning för att minska risken för brott mot mänskliga rättigheter och miljö när staden växer?

Tareq Taylor & OnePan: den krokiga vägen från linjär till cirkulär ekonomi

Varför ska en stekpanna vara giftig och bara ha ett liv? Och varför ska du slänga en hel och välbyggd stekpanna bara för att det yttersta lagret är slitet? Detta frågade sig stjärnkocken Tareq Taylor tillsammans med köksinnovationsbolaget iPinium när de grundade den cirkulära start-upen OnePan. Men resan till en helt sluten cykel och en framgångsrik cirkulär affärsmodell är långt ifrån solklar. Under detta föredrag berättar Tareq Taylor och teamet på OnePan om idéerna som grundat start-upen men också om fallgroparna och utmaningarna.

Kan det vara så att bolaget ser ljuset i tunneln nu efter hårt slit för att bryta ny mark?

Vätgasens roll i energiomställningen

En avgörande del av Sveriges omställning för att nå nettonollutsläpp år 2045 är att öka produktionen av fossilfria energikällor. En avgörande del i detta kommer att vara utveckling och ökad produktion av vätgas.  På detta pass kommer Johanna Lindqvist från Lindahl att kort berätta om det nuvarande regelverket för prövning av vätgas och varför det är så komplext att identifiera vilka regler som är tillämpliga för ett vätgasprojekt.

För att få ett praktiskt perspektiv har Lindahl också bjudit in viktiga aktörer i branschen för ett panelsamtal som leds av Mikael Mellberg.

Medverkande i panelsamtalet Magnus Kuschel innovationsledare på Energikontor Väst, Erik Wiberg omvärldsanalytiker på Vätgas Sverige, Elina Cuéllar projektledare för offshore projekt på OX2 och Staffan Hillberg från Boson Energy.

 

Social & Industriell Symbios

Här skapades Sveriges mest hållbara industrikluster.

Social och industriell symbios i samverkan mellan Sotenäs kommun och det lokala näringslivet.

Giraffer som förändrar världen – om Giraffpriset

SVN Sweden, Ekobanken och U&We delar sedan 10 år ut Giraffpriset – till en person eller organisation som stuckit ut, visat mod och med stort hjärta varit föregångare inom hållbar utveckling. I år firar vi jubileum och vill både lyfta gamla pristagare och de frågor som behöver giraffer framöver. I år lanserar vi även ”smågirafferna” tillsammans med TUC yrkesutbildning.

 

Cirkulär stadsbyggnad

Vi står inför en enorm utmaning – Klimatomställningen!

Bygg- och fastighetsbranschen kan göra stor skillnad då branschen idag står för ca 20 % (uppg. 2020) av de interna CO2- utsläppen. Uppvärmning av Sveriges byggnadsbestånd står för ca 40% av energiåtgången.

Vi väntar allt mer extrema väder med värmeböljor och torka och/eller extrema skyfall. Vi har precis upplevt en pandemi som ställde helt nya krav på våra livsmiljöer i städer och samhällen. Vi bygger allt tätare och högre och har länge sett detta som ett svar på den hållbara staden. Är det så eller bör vi tänka om?

Göteborgs stad är en av nio städer som ingår i den nationella satsningen att leda omställningen till klimatneutrala städer år 2030.

  • Hur bygger vi den cirkulära staden?
  • Vad krävs för att vi ska klara målen inom utsatt tid?
  • Hur kan vi samverka för att hitta innovativa lösningar, hållbara metoder och nya tankesätt som leder oss framåt tillräckligt snabbt?

Program

11.00-11.10 MARELD introduktion

11.10-11.40 Panelsamtal

Så accelererar Göteborgs hamn klimatomställningen

Göteborgs hamn, Skandinaviens största hamn, tar en ansvarsfull roll i klimatomställningen. Här lyfter vi vårt arbete för att möjliggöra fossilfria logistikkedjor och tillhandahålla förnybara bränslen.

Hur ska, egentligen, elektrifieringen rädda klimatet och jobben?

I samarbete med Göteborg Energi sänder Energistrategipodden live från Frihamnsdagarna!

Nu händer det äntligen! Industrin ställer om, transporterna elektrifieras och hela energisystemet ska både ställa om och skalas upp – samtidigt! För Göteborg innebär det tusentals nya jobb och en starkt lysande framtid för staden.

Men det ställer enorma krav för att lyckas: på några få år kommer elanvändningen mer än fördubblas i Göteborg. Det är på en skala vi aldrig tidigare varit med att genomföra.

Därför måste nu hela samhället fokusera och göra rätt.
Men vad är vad i djungeln av goda idéer?
Vad kommer göra skillnad på riktigt för att nå klimatmålen i tid och för att lyckas med industrins och arbetslivets omställning?
Vad är möjligt och vad är bara önsketänkande?

Detta kommer vi bena ut i ett fördjupande samtal med energipoddaren Niclas Sigholm och Göteborg Energis VD Per-Anders Gustafsson.

Växa vid vattnet – utmaningar när Göteborg bygger nytt vid älven

Växa vid vattnet – utmaningar när Göteborg bygger nytt vid älven

Just nu skapas en ny halvö rakt ut i älven vid Masthuggskajen. Den två hektar stora halvön kan byggas tack vare nya tekniska och organisatoriska lösningar där staden samarbetar med näringslivet. Hur hanterar man lera, vatten, kostnader och stigande vattennivåer? Och är lösningen för halvön en modell för framtiden?

Under de senaste 25 åren har Göteborg expanderat med nya bostadsområden längs med Göta älv: Eriksberg, Lindholmen, Sannegårdshamnen har utvecklats sedan 90-talet och på Masthuggskajen byggs det för fullt. Skeppsbron, Frihamnen och Gullbergsvass står på tur.

Välkomna på ett seminarium där vi diskuterar lösningar och möjligheter när Göteborg ska växa vid vattnet.