GKN Aerospace

Uppdateras inom kort.

Stories of Gothenburg

Årets största företagarevent i Göteborg upplever du på Frihamnsdagarna!

Efter succén 2022 där Michel Laporte Gordon tillsammans med en lång rad talare fyllde Stora Teatern i Göteborg så är det nu dags för rond 2. Frihamnsdagarna är platsen och scenen står i Kajskjul 105 på Bananpiren.

Stories of Gothenburg vänder sig till företagare, entreprenörer och alla som vill lyssna på ledande talare inom:

  • Försäljning
  • Marknadsföring
  • Personlig utveckling

Frihamnsdagarna är öppet för alla och har fri entré. Det har även Stories of Gothenburg. Men den här programpunkten kräver föranmälan. Du bokar din kostnadsfria biljett på https://storiesofgothenburg.se

Dagen avslutas med stort mingel vid Frihamnsbaren! Musik, underhållning och häng på trädäcket på Bananpiren.

Michel Laporte Gordon utsågs till Årets LinkedIn profil 2023. Han driver Sälj & Entreprenörs podden🎙och är Nordens mest rekommenderade säljcoach på LinkedIn⛩️.

Främja ungas välmående

Alltfler unga rapporterar att de inte mår bra. Samtidigt menar de att kunskapen om psykisk ohälsa finns, men kunskap och information om vad man kan göra för att faktiskt må bra är svårt att hitta. Wake Me Up kommer prata om vad vi konkret kan göra i syfte att främja välmående hos unga. Ett tillfälle för såväl unga som vuxna att inspireras av.

Inkluderingen i praktiken, 5 exempel från verkligheten

Integration och inkludering har blivit centrala ämnen i samhällsdebatten och varje år arbetar Mitt Livs Val med att stötta unga nyanlända för att främja en meningsfull tillvaro i Sverige.

Av denna anledning anordnar vi ett panelsamtal under Frihamnsdagarna som baseras på Kadir Merals bok ”Fyra rum för integration”. Boken identifierar fyra nyckelområden – hjärterummet, omklädningsrummet, klassrummet och fikarummet – som avgörande för att skapa en inkluderande miljö.

Vi vet av erfarenhet att inkludering inte alltid är en enkel process, men det finns verktyg som vi kan använda oss av för att öka förutsättningarna för ett inkluderande samhälle som tar tillvara på mångfald och kompetens. Många nyanlända upplever fortfarande utmaningar, men de rum som Kadir Meral beskriver visar på konkreta vägar för förbättring. Erfarenheter från vår verksamhet bekräftar behovet av fler inkluderande mötesplatser.

Våra paneldeltagare kommer att dela sina insikter och diskutera hur vi kan fortsätta skapa förutsättningar för en bättre inkludering i framtiden.

Varmt välkomna!

Politikersamtal med Alexandra Pascalidou

Frihamnsdagarna bjuder in ledande politiker till ett samtal om Sverigebilden. Hur har den förändrats och vad vill partierna göra framåt? Årets tema på Frihamnsdagarna är BE THE CHANGE.

 

Göteborgs Föreningscenter arrangerar föreningsdag

Denna programpunkt är en del av föreningsdagen på Frihamnsdagarna som arrangeras av Göteborgs Föreningscenter (GFC). GFC är ett utvecklings- och kompetenscentrum för civilsamhället i Göteborg. GFC är en paraplyorganisation med ett 80-tal medlemmar, driver kontorshotell och konferenslokal vid Järntorget och stöttar föreningar och enskilda frivilliga i föreningsfrågor. Läs mer om oss. 

Göteborgs Föreningscenter arrangerar föreningsdag

Denna programpunkt är en del av föreningsdagen på Frihamnsdagarna som arrangeras av Göteborgs Föreningscenter (GFC). GFC är ett utvecklings- och kompetenscentrum för civilsamhället i Göteborg. GFC är en paraplyorganisation med ett 80-tal medlemmar, driver kontorshotell och konferenslokal vid Järntorget och stöttar föreningar och enskilda frivilliga i föreningsfrågor. Läs mer om oss. 

Samtal om vikten av rörelse vid reumatisk sjukdom

Reumatikerförbundet är den största patientorganisationen i Sverige. Vi är ca 40 000 medlemmar och i Göteborg finns 1600 medlemmar. Vi är ett distrikt av 24 i Sverige. Det finns 80 reumatiska diagnoser och 200 sjukdomstillstånd. Vi finns för här våra medlemmar och vi erbjuder vår kunskap och aktiviteter i olika former. Vi har en Intressepolitisk grupp som arbetar aktivt för att påverka politiker både på kommunal som regional nivå. Ett av våra stora hjärtefrågor är rehabilitering både nationellt men även utomlands.

Samtalet är med Blossom Tainton, Anna Cagner och Patrik Hansson. Moderator: Anders Westgårdh.

Inte nog med det, Blossom Tainton kommer att stå och signera sin nya bok i vårt tält under dagen. Reumatikerförbundet kommer att vara del av Göteborgs Föreningscenters utställarplats under samtliga tre dagar. Vi hoppas att du dyker upp!

Denna programpunkt är en del av föreningsdagen på Frihamnsdagarna som arrangeras av Göteborgs Föreningscenter (GFC). GFC är ett utvecklings- och kompetenscentrum för civilsamhället i Göteborg. GFC är en paraplyorganisation med ett 80-tal medlemmar, driver kontorshotell och konferenslokal vid Järntorget och stöttar föreningar och enskilda frivilliga i föreningsfrågor. Läs mer om oss. 

När en närstående tar sitt liv – samtal med Annika Strandhäll

4 människor tar sitt liv varje dag i Sverige, ca 1500 människor årligen. För de efterlevande är det ett trauma som innebär en livslång och komplex sorg, stöd till dessa människor är av yttersta vikt och är i sig suicidpreventivt. Självmord är ett samhälls- och folkhälsoproblem och vi behöver alla hjälpas åt med att minska det stigma som råder över psykisk ohälsa och suicid. Ingen ska behöva se självmord som den enda utvägen.

Annika Strandhäll förlorade sin sambo Thomas i självmord 2019 och blev lämnad med parets två döttrar. Med representanter från SPIV, Spes Västra krets, Suicide Zero och Mind delar hon sin historia om hur det har påverkat henne och familjen och vi får höra hennes reflektioner över vad som har hjälpt i sorgen. Programpunkten avslutas med ett kort samtal kring vad samhället och den enskilde kan göra för att få ner suicidtalen och ge efterlevande det stöd de behöver.

Denna programpunkt är en del av föreningsdagen på Frihamnsdagarna som arrangeras av Göteborgs Föreningscenter (GFC). GFC är ett utvecklings- och kompetenscentrum för civilsamhället i Göteborg. GFC är en paraplyorganisation med ett 80-tal medlemmar, driver kontorshotell och konferenslokal vid Järntorget och stöttar föreningar och enskilda frivilliga i föreningsfrågor. Läs mer om oss. 

Förebildseffekten 2024 – Rapportsläpp med Mentor Sverige

Ungas mående och framtidssyn har varit ett stort fokus i samhällsdebatten under de senaste åren, och med all rätt. Varje år möter vi på Mentor Sverige över 28 000 ungdomar med målet att frigöra den potential som finns – men som inte alltid får ta plats.

Av denna anledning har vi genomfört en studie bland unga över hela landet som ligger till grund för rapporten Förebildseffekten.

En tydlig slutsats av rapporten är att allt inte är nattsvart. Men många unga mår fortfarande dåligt eller ser mörkt på framtiden. I studien kan vi se direkta positiva effekter kopplat till kontakten med vuxna och vår egen verksamhet vilket illustrerar behovet av fler närvarande förebilder.

Men vad händer när ungdomar inte har en närvarande vuxen?

Mentor Sverige presenterar rapporten och leder ett samtal om hur vi kan fortsätta skapa förutsättningar för morgondagens generation.

Varmt välkommen!

 

 

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för en värld där unga får växa upp och utvecklas hälsosamt. Genom mentorskap skapar vi förutsättningar för ungdomar att utöka sina nätverk samt få kunskap om arbetsmarknad och studier. Mentorskapet ger också verktyg för ökad självkänsla, motivation och handlingskraft. Tillsammans med volontärer, skolan och näringslivet frigör vi ungas potential och stärker deras framtidstro.