En sportslig chans

Det ska inte spela någon roll var du bor, dina socioekonomiska förutsättningar, bakgrund eller erfarenheter. Alla ska ges samma förutsättningar att kunna idrotta, bli sedda, få goda förebilder, få bra fysisk och psykisk hälsa och goda förutsättningar för en positiv basket- och livsresa. Tillsammans behöver vi riva hinder och rikta resurserna dit behoven finns.

Hur förändrar AI arbetsmarknaden idag och i morgon?

Välkommen till en spännande diskussion, där vi dyker djupt in i den revolutionerande kraften hos artificiell intelligens (AI) som med datadriven matchning och kompetensutveckling påverkar alla som jobbar.

Upptäck hur AI redan idag påverkar olika branscher och formar framtidens yrken och arbetsuppgifter.

Tillsammans kommer vi tala om de utmaningar och möjligheter som dessa tekniker betyder för alla som arbetar eller söker jobb. Exempelvis, hur du skaffar dig förmåga att använda de nya möjligheterna med AI.

Anslut till vår intressanta diskussion och förbered dig på framtidens arbetslandskap!

Nordhemsskolans musikklasser

Nordhemsskolans elever från musikklasser i årskurs 9 bjuder på en sensomrig pop-konsert med spel och sång.

 

Från forskningsbrist till femtech

Panelsamtal om forskning & innovation inom kvinnohälsa.

På Frihamnsdagarna kommer GoCo Health Innovation City att hålla ett panelsamtal kring den kritiska forskningsbristen på den biologiskt kvinnliga kroppen.

Vilka konsekvenser får detta för kvinnor? Vilka medicinska framsteg kan göras genom ökad forskning? Och hur stor är potentialen för investeringar i femtech – en snabbt växande bransch med outnyttjade möjligheter?

Genom att inkludera en mängd olika perspektiv, såsom affärsutveckling, investeringar, medicinsk forskning och vårdpraktik, strävar vi efter att undersöka både de medicinska och ekonomiska aspekterna inom detta område.

Var med och lyssna på intressanta paneldeltagare och en dynamisk session.

Unga formar kommunens arbete- Ung-Labbet och Unga kommunutvecklare

Sedan 2005 har Mölndals stad arbetat fram och utvecklat en modell för att anställa unga i gymnasieåldern, kallade unga kommunutvecklare. Genom att ungdomarna är med och tar fram arbetsuppgifter och projekt syftande till ökad trivsel, trygghet och stärkt demokrati i deras bostadsområden utvecklar de samtidigt staden.

I september 2023 startade ESF-projektet Ung-labbet med syfte att stötta ungdomar mellan 16-29 år som inte arbetar eller studerar. Tanken är att komplexa problem behöver hanteras med de som berörs. Kommunen har i samarbete med Västra Götalandsregionen och andra samarbetspartners anställt unga samhällsutvecklare som själva varit utan arbete eller studier, som en del i projektgruppen.

Kom och lyssna på ett spännande seminariepass där både unga och vuxna berättar hur det är att arbeta tillsammans mot gemensamma mål!

Nyckelord: Unga anställda, Utveckling, Samverkan Skola Arbetsliv

Kan en särskild FN-rapportör stärka demokratin i världen?

Världen upplever en oroande global trend av demokratisk tillbakagång. Enligt forskning har den genomsnittliga nivån av demokrati som en global medborgare åtnjuter sjunkit till den nivå som rådde 1986. Enligt andra studier har den globala friheten minskat kontinuerligt under mer än 15 år i rad.

FN har historiskt uttryckt stöd för demokratiska principer, bland annat i 1948 års allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och 1966 års internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Men hur kan FN bli bättre på att stödja demokratiutveckling i praktiken?

Riksdagsledamöterna Ann-Sofie Alm (m) och Johan Büser (s) samtalar med Demokrati utan gränsers ordförande Petter Ölmunger om demokratins tillstånd i världen och om förslaget att inrätta en särskild FN-rapportör för demokrati.

Be the GOOD change eller ”How to be a good human being”. Ett scensamtal på engelska med Geshe Pema Dorjee m fl

Stiftelsen Fryshuset och Göteborgs Föreningscenter bjuder in till ett möte med den högt aktade tibetanske munken Geshe Pema Dorjee under rubriken ”Be the GOOD change”.

Ett scensamtal på engelska utifrån temat ”How to be a good human being” med fokus på etik, kärlek, unga människor och hur vi som individer och kollektiv kan skapa ett gott samhälle för alla. I samtalet deltar även Fryshusets VD Johan Oljeqvist och Elektraambassadören Nermin Alsalim. Ulrica Wallin, chef för Fryshuset i Göteborg, är moderator.

Fryshuset är en global ungdomsorganisation som firar 40 år i år och som sedan snart 20 år driver en mängd verksamheter och projekt i Göteborg och Västra Götaland. Organisationens mångåriga relation med Geshe Pema Dorjee, gör det möjligt att tillsammans med Göteborgs Föreningscenter bjuda in till scensamtalet ”Be the GOOD change”.

Tillsammans för Biskopsgården

Tillsammans för Biskopsgården – lokalt utvecklingsarbete för och med alla

Tillgänglighet och barnrättskonventionen – vem bryr sig?

Alfons Åbergs kulturhus om scenkonst som metod för arbete med barnrättsplan och mänskliga rättigheter i förskolan.

Dessutom Ungdomsfullmäktige om arbetet att förankra barnrättsplanen i Göteborgs Stad.

Samtalen fortsätter i utställarytan på samma område.

Mäktigast på sociala medier – vem bryr sig?

Vilka personer är mäktigast bland unga personer i Göteborg? Presentation av maktbarometern i Göteborg, Johannes Gustavsson, tillsammans med en mäktig, hemlig gäst.