Framtidsbara staden

Demokrati och medborgarservice

Framtidsbara staden

Demokrati och medborgarservice

Framtidsbara staden

Demokrati och medborgarservice

Framtidsbara staden

Demokrati och medborgarservice

Stadsmissionen #2

Kommer inom kort.

Bitcoin, bits och andra nästanpengar – hur digitaliseringen förändrar inte bara vår användning av pengar utan också hur nya pengar förändrar samhället

Under 2000-talet har vår användning av kontanter minskat kraftigt i Sverige, i takt med att Swish och andra digitala betalningsformer har blivit en naturlig del av människors vardag. Men spelar det någon roll hur vi betalar vår mat eller vår spårvagnsresa? Vad betyder det för vår ekonomi och för vårt samhälle i stort när en typ av pengar ersätts av en annan? Det är inte första gången i historien som det dyker upp nya former av pengar, men vad kan historien lära oss om sådana förändringar?Kommer inom kort.

Faktums programpunkt på scen

Uppdateras inom kort.

Jag är en människa

En människa som begår brott är mer än bara en ”brottsling”. En människa är mer än sina handlingar. I en tid då allt fler röster förespråkar hårdare straff bör vi även reflektera över frågor som – Vem är den andre? Är den andre olik oss? Inom svensk kriminalvård finns en vision om ”bättre ut”, att strafftid skall innebära en positiv skillnad. För att detta skall bli verklighet behöver det finnas utrymme för människors berättelse, och någon som vill lyssna. Fängelseprästen Gudmund Erling samtalar med Annica Carlsson Bergdahl som har skrivit boken ”Jag är en människa, om kvinnor i fängelse”. Annica kommer också att läsa ur kvinnornas livsberättelse

Svenska kyrkans programpunkt

Uppdateras inom kort.

Civilt försvar

Uppdateras inom kort.