Riksbyggens programpunkt

Uppdateras inom kort.

Unga vuxnas syn på klimatfrågan

Ungdomar eller unga vuxna från ungdomsförbund, ideella organisationer och akademin diskuterar tillsammans om vad man som ung kan göra för att kanalisera sitt klimatengagemang och eventuell klimatoro.

Grön omställning i Västra Götaland – Klimat 2030

Representanter från industrirådet i Västra Götaland i diskussion med politiker och forskare om vad som behöver göras för att den industriella omställning och elektrifiering som pågår i länet ska kunna genomföras fullt ut.

Göteborg Energis klimatsamtal

Uppdateras inom kort.

Frihamnsdagarnas invigning och panelsamtal

Välkommen till invigning av Frihamnsdagarna 2024 med inbjudna gäster! 

Frihamnsdagarna är en demokratisk mötesplats i Göteborg sedan 2021. Evenemanget följer internationella principer för demokratiska festivaler. Det innebär bland annat att allmänheten har gratis inträde och att alla föreningar, företag och organisationer som vill kan delta. Kravet är att lyfta samhällsfrågor.

Årets evenemang har temat förändring. If you want change, BE THE CHANGE. Det blir också utgångspunkten för årets invigning. Varmt välkommen!