AI, generationskriget och en himla massa kärlek

Aldrig har det hänt mer förändringar än nu. Aldrig har det heller funnits mer möjligheter. Aldrig har det funnit fler hot än nu. Den här föreläsningen tar fasta på möjligheterna. Det är en optimistisk framtidsspaning av en av Sveriges mest välkända framtidsspanare Göran Adlén som mer än tjugo år arbetat med omvärldsspaningar.

Du kommer att få en inblick i AI och alla dess möjligheter och hur det kan påverka de allra flesta branscher. Du kommer också få en inblick hur man ska attrahera framtidens kunder i generation Z och de allra yngsta i Generation Alpha.

Du kommer att få en förståelse för hur viktigt det är att i en digital värld kunna leverera en massa kärlek och det där lilla lilla extra som skiljer ut från konkurrenterna.

Det här är en underhållande, inspirerande, reflekterande energiboost och en framtidsspaning framfört på ett annat sätt än vad du är van vid. Det är ingen domedagsprofetia utan ska bara visa att det finns så många möjligheter med att skapa sin egna framtid. Men för att göra det handlar om att göra en förändring på riktigt. If you want change. Be the change.

Cebon Group seminarium#1

Kommer snart.

Höj ambitionen – så ser svenska företag på möjligheter och utmaningar i hållbarhetsarbetet

Hur kan hållbarhet bli en ännu starkare konkurrensfördel för svenska företag? Vilka förutsättningar behöver politiken skapa för att näringslivets hållbarhetsarbete ska vara lönsamt? Hur kan svenska företag accelerera sitt hållbarhetsarbete?

Hur kan vi tillsammans stoppa välfärdsbrottsligheten?

Välfärdsbrott kostar samhället miljarder och hotar vår trygghet, säkerhet, hälsa och tillit. Stat, kommuner och regioner arbetar aktivt för att stärka förmågan att förebygga och upptäcka välfärdsbrott. Men frågan är om det är tillräckligt – behöver vi ändra välfärdssystemen för att stoppa dessa brott? Och hur påverkas seriösa företag när exempelvis kriminella startar bolag för att begå brott mot vår gemensamma välfärd?

6 av 10 svenskar menar att hela välfärds systemet och dess strukturer måste förändras för att stoppa välfärdsbrott. Det är en av utgångspunkterna för detta panelsamtal om välfärdsbrott och vad vi kan göra för att förhindra dem.

Samtalet modereras av Josefine Palmqvist Schultz, rådgivare och team lead för samhällssäkerhetsteamet på PwC Sverige.

Uppdateras löpande med medverkande.

Kontaktperson: Åsa Ahlin, asa.ahlin@pwc.com

Social Venture Network

Möt Social Venture Network i ett samtal om hållbarhet där vi uppmärksammar och lyfter möjligheter. Mer info kommer.

Ikoniska detaljer i staden försvinner – en ohållbar utveckling

Kan en elcentral eller en parkbänk vara lika viktiga som ett höghus? När en stad formar sin identitet spelar små detaljer lika stor roll som stora byggnader. Idag ser vi ikoniska platser i Göteborg förändras när den lilla skalans arkitektur får stå tillbaka. Ett förhållningssätt som riskerar att göra staden mindre attraktiv och hindra Agenda2030.

Hur får vi acceptans för transporternas omställning?

I Frankrike är de så kallade gula västarnas protester ett tydligt exempel på hur förslag till höjda drivmedelsskatter (där i kombination med sänkt förmögenhetsskatt) mötte protester. I Sverige ledde kriget i Ukraina tillsammans med reduktionsplikten till högre drivmedelspriser, vilket väckte missnöje och bidrog till att flera politiska partier skruvade ner såväl klimatambitionerna som reduktionspliktsnivåerna för att sänka drivmedelspriserna. Där befinner vi oss idag, trots att vi vet att det behöver bli dyrare att köra fossilbil om klimatställningen ska lyckas.

Finns det förslag och politik som kan öka acceptansen för transporternas klimatomställning? Två förslag kommer att presenteras och diskuteras. Det ena gäller en vägskatt för person- och lastbilar som gör det dyrare att köra i stad jämfört med landsbygd. Det andra gäller ett så kallat landsbygdsmiljöavtal där åtgärder för lokal service läggs ihop med bättre kollektivtrafik och investeringar till exempelvis cykelbanor.

Förslagen presenteras av Anders Roth från IVL och kommer sedan diskuteras av en panel bestående av politiker, forskare/experter och allmänhet.

Seminariet streamas.

Fler medverkande tillkommer.

Hur fångar vi framtiden redan nu?

Ett samtal om vår gemensamma bostadsutveckling, som behöver innovation här och nu för en framtid som kommer.

  • Hur jobbar vi med att ta in resultat från forskning och innovation, i verksamheten?
  • Hur skapar vi förutsättningar med planering exempelvis detaljplaner för att nå klimatmålet?
  • Hur jobbar stora markägare idag med markanvisningar för att nå klimatmålet?
  • Hur skapar vi förutsättningar för innovativa lösningar som vi inte känner till idag genom PBL?

Välkommen att ta del av ett spännande samtal om innovation och framtiden för bostadsutvecklingen.

Tiotusentals jobb står på spel med länets gröna industriomställning

På scen möts västsvenska industrirepresentanter och riksdagsledamöter för att diskutera vad som står på spel om inte eltillförseln ökar i Västra Götaland. Rådet för industriomställning gör, utifrån en rapport från VGR, bedömningen att 10 000  arbetstillfällen riskeras kring år 2030 om inte eltillgången ökar dramatiskt närmsta åren. Detta berör direkt sysselsatta i den elberoende delen av tillverkningsindustrin, men ännu fler jobb riskeras sett till hela ekonomin.

Det skulle också betyda fortsatt stor klimatpåverkan från industrin som står för närmare hälften av länets utsläpp, en andel som ökat eftersom utsläppen inte minskat sedan 1990. Elektrifieringen av industrin är en historisk chans i länet – men ger politiken tillräckliga förutsättningar för att den ska ske?

Läs mer om rådet och rapporten på: Rådet för industriomställning Västra Götaland – Klimat 2030

Fler medverkande tillkommer.

Seminariet streamas och teckentolkas.

Ungas syn på klimatfrågan

Hur många ungdomar idag tycker egentligen att klimatfrågan är viktig? Undersökningar tyder på att klimat- och miljöfrågan i genomsnitt anses mindre viktig av de som går på högstadiet och gymnasiet än för bara några år sedan. Är det verkligen så och hur kan de som trots allt är engagerade i och oroade för klimatfrågan engagera sig? Vilka olika vägar och forum finns det i så fall?

Resultat från den senaste attitydundersökningen om vad ungdomar i Västsverige anser vara de viktigaste frågorna presenteras av Ungdomsbarometern. Därefter blir det paneldiskussion med representanter från politiska ungdomsförbund och ideella organisationer om vad man kan göra för att kanalisera sitt klimatengagemang.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Klimat 2030 (Länsstyrelsen & Västra Götalandsregionen) och Göteborgsregionen, GR.

Seminariet direktsänds och spelas in.