Rundabordssamtal om existentiell hälsa/psykisk ohälsa

Existentiell hälsa – Livsverktyg för hela livet

Svenska kyrkan/Göteborgs stift bjuder in till ett förutsättningslöst rundabordssamtal om existentiell hälsa, ett samtal som utgår ifrån de medverkandes erfarenheter av att på olika sätt arbeta med existentiell hälsa och psykisk ohälsa.

Det finns inga åhörarplatser på denna programpunkt.

Rundabordssamtal: Politikernas besked till idrotten inför valet

Det finns inga åhörarplatser för denna programpunkt.

RF-SISU Västra Götaland, med uppgift att företräda den samlade idrottsrörelsen, har tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund bjudit in ett antal politiker från Göteborgs Stad till ett rundabordssamtal.

De politiska partierna har på förhand ombetts att förbereda sina budskap till idrotten inför valet:
– Vilka satsningar vill de förverkliga under nästa mandatperiod?

Rundabordssamtal: Hur skapar vi bästa möjliga mobilitet i staden tillsammans?

Det finns inga åhörarplatser på denna programpunkt.

Rundabordssamtal: Kan Göteborg bli världsberömd föregångare för hållbar omställning?

OBS! Det finns inga åhörarplatser på denna programpunkt.

 

Kan Göteborg bli världsberömd föregångare för hållbar omställning?

Göteborg är världsledande på utveckling bland annat av hållbara mobilitetslösningar och elektrifiering. Vi är en av Europas mest expansiva städer, och här sker över en tredjedel av Sveriges FoU-investeringar. Samtidigt har staden en uttalad ambition att gå i främsta ledet för att ställa om till klimatneutralitet 2030 och att bli en jämlik stad. Hur kan vi kraftsamla för att gå i mål på alla fronter samtidigt? Och hurdan blir bilden av Göteborg om vi lyckas? Kan vi bli ett ”hållbarhetens Davos” eller ett ”omställningens Silicon Valley”? Skulle hela eller en del av Göteborg kunna vara en testarena för morgondagens lösningar?

Rundabordssamtal: Hur ska linjära affärer ställas om till cirkulära?

OBS! Det finns inga åhörarplatser på denna programpunkt.

Hur ska linjära affärer kunna ställas om till cirkulära affärsmodeller – och ändå vara lönsamma?

Vi behöver ställa om till en cirkulär ekonomi för att lyckas med klimatomställningen. Men hur? Näringslivet sitter fast i lönsamhetskrav och offentlig verksamhet styrs av upphandlingsregler med utgångspunkt från lägsta pris. Det är inte bara affärsmodellen för den enskilda verksamheten som måste ställas om, utan hela värdekedjan. Men kan det faktiskt vara möjligt att skapa mer och bättre affärer med cirkulära affärer? Vad behöver vi göra för att få fler att våga agera nu?

Rundabordssamtal: Hur får vi inkludering, mångfald och en jämlik stad att hända?

OBS. Det finns inga åhörarplatser på denna programpunkt.

 

Hur får vi inkludering, mångfald och en jämlik stad att hända? 

Segregation och ojämlikhet är ett faktum såväl i Göteborg som i andra städer. Många planer finns och mycket görs för att öka inkludering och mångfald och skapa en jämlik stad. Ändå finns det symptom på att situationen har förvärrats med tiden. Frågorna är komplexa och alla är överens om behovet av samverkan mellan aktörer. Men många upplever att de kämpar ensamma istället för tillsammans. Hur får vi radikalt mycket bättre samverkan mellan enskilda initiativ och hur kan fler som vill samma sak få mer kraft av varandra?

The Climate Fresk: a climate change workshop

Climate Fresk är en 3 timmar workshop utformad för alla som vill eller behöver engagera sig i klimatförändringar och dess vetenskap.

Under workshopen arbetar deltagarna i små grupper och går tillsammans igenom flera rundor och lär sig om klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser. Vi är övertygade om att genom att lära sig grunderna i klimatvetenskapen får människor en större förståelse för situationen, för de strukturella förändringar som behöver göras och kan lättare agera för en mer hållbar framtid.

Climate Fresk är en mycket interaktiv, engagerande och tankeväckande workshop som främjar samarbete och lagarbete.

Syftet med workshopen är att deltagarna ska få med sig:

  • Grundlig kunskap om klimatvetenskap
  • Medvetenhet om sammankopplingen av våra åtgärder
  • Uppskattning av klimatkrisen och hur vi känner kring den
  • Förbättrade kommunikationsförmåga, särskilt kring komplexa och känslomässiga ämnen
  • En kraftfull delad upplevelse med gruppen

Nybörjare kommer att lära sig nya saker om klimatet och deltagare med mer förkunskaper kommer att fördjupa och strukturera sina kunskaper.

Att delta är gratis men anmälan är bindande. Anmälan görs via länken: https://www.eventbrite.se/e/climate-fresk-workshop-frihamnsdagarna-2022-tickets-379568418357

Climate Fresk är en fransk organisation med uppdraget att väcka uppmärksamhet kring och utbilda 1 miljon människor inom grunderna i klimatvetenskapen, genom en rolig och interaktiv workshop. I Sverige ordnar vi denna workshop online och på plats hos företag, föreningar, på festivaler runt landet samt allmänna event i Göteborg och Stockholm. Har ni frågor om vårt arbete i Sverige, maila oss gärna: sweden@climatefresk.org.

Vad andra säger om workshopen:

”Climate Fresk presenterar, på ett lekfullt sätt, de viktigaste bregrepp och resultat från IPCC rapporter. Vidare är det ett mycket effektivt verktyg för att skapa momentum kring klimatfrågor inom ditt arbetslag, bekantskrets eller ideel förening.” – Christophe Sturm, forskare i hydroklimatologi på SMHI