Karlastaden – ett Manhattan på Hisingen, varför då?

I Karlastaden på Lindholmen ska tre av stadens högsta hus växa fram, b la Karlatornet som blir Nordens högsta hus. Även på andra håll i staden växer höga hus upp. Varför skapar man en stadsdel med skyskrapor på Hisingen? Vad ska Karlastaden tillföra Göteborg? Varför är det kontroversiellt att bygga på höjden? Vad gör det med en stad när nytt och högt blandas med lägre äldre bebyggelse?

Exploatörsdrivna planprocesser och samskapande

Vi älskar utveckling. Och vi älskar att utveckla stadsdelar tillsammans.

Next Step är en möjliggörare för innovation och hållbar stadsutveckling. Genom samskapande stadsutveckling har vi lärt oss massor som vi vill dela med oss av.

I ett panelsamtal med Härryda Kommun och Mölndals Stad, kommuner där vi har pågående projekt, lyfter vi kraften med exploatörsdrivna och samskapande planprocesser. Tillsammans jämför vi erfarenheter och djupdyker i potentialen, svårigheterna och möjligheterna utifrån deras olika inriktningar på exploatörsdriva detaljplaner.

Ett hotat demokratiskt samtal?

En stark demokrati förutsätter välinformerade och aktiva medborgare som i ett öppet och inkluderande demokratiskt samtal kan ta del av och utbyta åsikter om samhällets tillstånd och utveckling. Digitaliseringen har skapat fantastiska möjligheter för människor att ta del av information och kommunicera uppfattningar, idéer och åsikter med varandra.

Samtidigt har utvecklingen på senare år tydliggjort att det också finns baksidor med digitaliseringen. Samma innovativa teknologier som för människor samman kan användas för att göra intrång i människors privatliv och polarisera samhällsdebatten. De är kraftfulla verktyg för desinformation och propaganda.

Samtalet leds av GP:s chefredaktör Christofer Ahlqvist

Kvinnorna och kapitalet

I Sverige äger kvinnor ungefär hälften så mycket som män sett till ägande av bland annat företag, aktier, skog, mark och fastigheter. Ur ett livscykelperspektiv kan en löneskillnad per timme på några procent innebära en inkomstförlust på några miljoner – skillnaden mellan kvinnor och män uppgår i genomsnitt till 3,6 miljoner vid pension. Kvinnors andel av mäns kapitalinkomster har minskat från 40 procent år 2003 till 28 procent år 2019.

Ownershift är en partipolitiskt obunden tankesmedja som verkar för kvinnors ökade ägande i syfte att öka kvinnors ekonomiska autonomi och möjligheter att forma vårt samhälle. Ownershift berättar om sin forskning av kapital i Sverige, och vad vi kan göra för att undanröja hinder och nå jämställt ägande. Länk till forskningsrapporter:

Ownershift – Power shift through ownership

Efter Ownershift bekantar vi oss med Fredrika Bremer-förbundet, Sveriges äldsta förbund för jämställdhet med uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män. Under 2021 tog Fredrika Bremer-förbundet fram utbildningsmaterialet Livslång ekonomi – en kostnadsfri utbildning i jämställd privatekonomi och juridik. Lär dig hur du kan ta del av Livslång ekonomi för att utveckla ditt egna, din förenings eller din arbetsplats hållbarhetsarbete för en mer jämställd ekonomi. Länk till materialet:

https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/

InnoSpira – Medborgarengagemang genom operativa Smart City program

InnoSpira är ett innovationsprogram för små och mellanstora kommuner och samhällen i Norden. Stora kommuner har ofta resurser och kompetens att driva hållbarhetsarbetet själv, medans de små och mellanstora kan ha kortare väg från ide till verklighet. Därför samarbetar vi med de små och mellanstora där vårt innovationsprogram skapar bättre tjänster för invånarna, lägre kostnader för kommunen och grön arbetsplatsutveckling.

InnoSpira är ett samarbete mellan BJØRK Innovation och Sweco Sverige. Vi etablerar InnoSpiras innovationsprogram tillsammans med kommuner för att skapa lokalt värde i nära samarbete med akademin, de lokala företagen och dess invånare.

Den systematiska innovationsmodell som används i InnoSpira har utvecklats tillsammans med över 15 nordiska kommuner, hamnar och energibolag. Vi har över 10 års erfarenhet av att arbeta inom samhällsdomänerna framtagna av European Interoperability Framework för smarta städer och samhällen:

  • Mobilitet och transport
  • Energi & energieffektivitet
  • Vatten & sanitet
  • Avfall och resurser
  • Administrativa och offentliga tjänster
  • Säkerhet & trygghet
  • Sjukvård & välbefinnande
  • Ekonomisk utveckling & boende
  • Engagemang & gemenskap

 

InnoSpira-programmet möjliggör innovation inom dessa sektorer och utvecklar nya produkter och tjänster. Ta kontakt med oss för en prat om hur vi kan hjälpa din kommun att komma vidare i hållbarhetsarbetet:

 

Kontakt:

Thor Moen

CO-FOUNDER

thor.moen@bjorkinnovation.org

+47 907 73 339

Debatt: Hur ökar vi det hållbara resandet?

Till 2030 ska Sverige ha minskat sina utsläpp från transportsektorn med 70 procent. För att lyckas kommer vi behöva förändra våra beteenden. Vill vi det? Västtrafik har frågat invånarna i regionen om hur de ser på sitt resande idag och i framtiden. Vi presenterar resultatet och debatterar det tillsammans med en panel från de politiska ungdomsförbunden.

Från bidragstagare till företagare – 20 år av empowerment och socialt entreprenörskap!

När vi människor inte har ett arbete hamnar vi snabbt utanför samhället. Inte bara för att en ekonomisk inkomst hjälper oss att ta kontroll över våra liv, utan framförallt för att arbete skapar sammanhang och mening. De flesta kan och vill arbeta men vägen in är stängd. Det finns många anledningar till att vi hamnar långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara missbruk, psykisk ohälsa, språksvårigheter, funktionsnedsättningar och våld i nära relationer. När vi befinner oss i utanförskap riskerar vi att falla mellan stolarna.

Socialt och ekonomiskt utanförskap är ärftligt. När föräldrar inte har ett arbete försämras barnens livschanser jämfört med andra barn. De får sämre förutsättningar i skolan, sämre möjligheter till en meningsfull fritid och inte minst större risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Vägen ut! har vuxit från en projektidé 2002 till 14 företag 2022. Vi finns inom flera branscher som hotell, restaurang, konferens, trädgård, snickeri, hunddagis, behandlingshem och kvinnojour. Våra företag drivs som kooperativ där medarbetare blir delägare. All vinst återinvesterar vi så att vi kan anställa fler.

Vi är sociala entreprenörer som driver ett långsiktigt arbete. För oss handlar det aldrig om välgörenhet eller snabba insatser. Vi bygger trygga kedjor in i samhället och ger det stöd som behövs för att människor ska kunna ta makten över sina liv. Vi vet att det fungerar – 90 procent av oss har själva gjort den resan. Hos oss blir bidragstagare företagare.

Vinsten för individen – att gå från ett långvarigt bidragsberoende till att bli självförsörjande är uppenbar. Samhället tjänar dessutom 63 Mkr per år på att Vägen ut!s anställda nu försörjer sig själva och betalar skatt. När människor går från att vara den som behöver hjälp till att vara den som ger hjälp skapas förändring på riktigt.

Nästan alla våra verksamhetschefer har egen erfarenhet av att ha stått långt ifrån arbetsmarknaden och gjort intern karriär inom Vägen ut! Egenerfarenheten är vår mest värdefulla kompetens. Den inger hopp och visar att det går att förändra sin situation.

När det offentliga och näringslivet gör affärer med oss är de med och gör samhället bättre för fler. Då kan vi förutom att skapa nya jobb även förbättra integrationen, motverka utanförskap och rekrytering till kriminella gäng, segregation och psykisk ohälsa. När en mamma behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar och en nyanländ pappa får sitt första jobb är vi med och bryter mönster för nästa generation.

Boplats svarar på frågor från allmänheten och berättar om sitt uppdrag

Frågestund och samtal där Boplats styrelseordförande Åsa Harzell-Grüner  medverkar tillsammans med Maria Meyer-Martins, VD. Boplats svarar på allmänhetens bostadsfrågor och berättar om vilka möjligheter som finns för bostadssökande att få förstahandskontrakt.

Kontakt: Camilla Dafgård, Marknadschef

031-368 07 52, camilla.dafgard@boplats.se

 

Ungt snack

Ungdomar från Tynnered, Biskopsgården och Angered möter beslutsfattare och politiker i ett samtal om vardagen och hur det är att växa upp i dessa områden. De berättar om sin vardag, vad de gläds åt och är stolta över, men också vad de ser som hinder och vad som kan förbättras. Det blir mycket snack om skola och prestationer men också om gemenskap och vikten av förebilder. Samtalet förs i en skön talk-show anda.

Snacket arrangeras av Förvaltnings AB Framtiden i samarbete med Förebildarna.

Klimatsmarta städer genom ökad innovationstakt

Vi står alla inför klimatutmaningen, och ingen har kunnat undgå energibristen som lyfts till en av de viktigaste frågorna att lösa. Alla behöver vi ta större ansvar, men hur ska det gå till i praktiken?

 

För att nå klimatmålen behöver vi öka innovationstakten – och oftast nämns cirkulär ekonomi som möjliggöraren. Vi behöver göra det tillsammans, i partnerskap och i ekosystem! Genom att nyttja modern teknik kan vi utveckla morgondagens energisystem redan idag. Men för att skala upp våra fastigheter till att både producera, lagra, styra och tillhandahålla energi på marknaden krävs nya affärsmodeller och en moderniserad lagstiftning.

 

I Ljusekulla utanför Helsingborg har Skanska tagit ett helhetsgrepp och simulerat hur innovativa lösningar kan säkra framtidens energiförsörjning som är både ekonomiskt hållbar och framtidssäkrad. Vår vision är att utveckla samhället i en klimatpositiv riktning.

 

Välkommen att lyssna till hur innovation och samskapande kan visa vägen. Vi välkomnar också frågor och inlägg!