Studio Frihamnen: #Eftersnacket med Serneke

Nyhet! Under Frihamnsdagarna 2022 introducerar Digitalstudion ett nytt koncept: Studio Frihamnen #Eftersnacket.

Vi erbjuder seminariearrangörer ett livesänt eftersnack som programpunkt. Här finns chans till att samla kollegorna eller samarbetspartnerna för att föra en mer djupodlad diskussion och kommunicera ett visionärt samtal. Eftersnacket kan komma att spela en central roll för det externa synsättet på kärnfrågorna under Frihamnsdagarna.
I år fördjupar Serneke sig i seminarieämnet ”KARLASTADEN – ETT MANHATTAN PÅ HISINGEN, VARFÖR DÅ?” direkt från Studio Frihamnens tv-soffa, bara några minuter efter avslutat seminarium.

Nästa år ser vi fram emot att välkomna fler arrangörer till Studio Frihamnen #Eftersnacket.

Fredpodden live: Svenska Freds granskar partierna inför valet – i ett nytt säkerhetspolitiskt landskap

Den 24 februari i år inledde Ryssland en oförsvarlig och folkrättsvidrig militär invasion av Ukraina. Sedan dess har den säkerhetspolitiska debatten blivit alltmer militariserad och på kort tid svängde Sverige från över 200 år av alliansfrihet till att ansöka om medlemskap i Nato. I Fredspodden live får du höra Svenska Freds, världens äldsta, ännu aktiva fredsförening, prata om den senaste tidens freds- och säkerhetspolitiska debatt och hur den förändrats under våren. I livepodden får du också höra om Svenska Freds valgranskning av hur partierna står i säkerhetspolitiska frågor och varför frågor om fred och säkerhet är viktiga valfrågor.

I Fredspodden live deltar Gabriella Irsten, ansvarig för frågor om hållbar fred på Svenska Freds, Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå och Fredsakademins projektledare Rebecka Lindholm Schulz som är Fredspoddens programledare.

”Hallå, men vi då?”

Podden kommer genomföras av personer som har daglig verksamhet i Göteborg Stad. De kommer prata om vikten att få inkluderas i samhället utifrån tillgänglighet, möjlighet till arbete och få sin röst hörd. Välkommen att lyssna och delta!

Folkbildningspodden sänder live

Nedskärningar i folkbildningen = nedmontering av demokratin
Göteborg tar bort lokala folkbildningsstöd. Folkbildningspodden samtalar om regionala och kommunala folkbildningsanslags betydelse för det dagliga demokratiarbetet.

Folkbildningspodden sänder i samarbete med Ibn Rushd distrikt Västra.

Möt Göteborgs Stads nya organisation för stadsutveckling

I januari 2023 träder Göteborgs Stads nya organisation för stadsutveckling i kraft, en förändring som skapar nya möjligheter till samverkansformer. Hur bidrar den nya organisationen tillsammans med näringslivet till en hållbar utveckling av staden? Hur skapar vi ett bra samarbetsklimat för att möta Göteborgs tillväxt?

Välkommen att ta del av ett samtal, med och om den nya organisationen inom stadsbyggnad, och ta chansen att ställa frågor till ledningen av den nya organisationen – de tillträdande förvaltningsdirektörerna är på plats!

Lex Femme och Det gömda våldet ingen ser

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Våldet har inget tydligt ansikte utan existerar i alla rum, det kan vara din granne, kollega eller vän som kan vara utsatt. Varje år berövas i genomsnitt 15 kvinnor sina liv, sin frihet och sin autonomi.

Varje gång en kvinna mördas är det ett enormt misslyckande för hela samhället. För att uppmärksamma och hjälpa de människor som ofta lider i tystnad behövs kunskap, tillräckliga resurser och förebyggande insatser.

Tjej- och kvinnojouren Lex Femme kommer tillsammans med Christell Andersson och Carita Marchini, överlevare av våld i nära relationer och grundare till podcasten ”Det gömda våldet ingen ser” prata om våld i nära relation, våldets konsekvenser och det eftervåld som många kvinnor genomlider efter att ha lämnat en destruktiv och våldsam relation.

På scen berättar även Christell och Carita om sina egna erfarenheter om hur det är att leva i en våldsam relation och eftervåldets konsekvenser.
Den gemensamma visionen är att alla kvinnor och flickor skall ha rätt till ett liv fritt från våld, hedersrelaterat våld och förtryck. För att nå dit måste man förändra samhällets syn och lagarna behöver ses över.
Kom och diskutera och resonera kring möjliga förebyggande/preventiva insatser som vi kan göra på individnivå. Vad som görs på regeringsnivå och vad kan vi, civilsamhället, kräva att regeringen ska göra.

 

 

Narkopodden live möter Gentlemen´s Coach. Pepp på allvar!

Gentlemen’s Coach besöker Narkopodden!

Ta chansen att bli peppad och ställa frågor direkt till John Andreas som möter Jessica Vikberg i ett samtal om att välja väg, hitta möjligheter och göra sunda val på vägen mot dina drömmars mål. Du kan förvänta dig pepp på allvar samt få med dig berikande budskap och en rejäl dos energi!

Narkopodden är en podcast som går på djupet i frågor som rör droger, kriminalitet och beroende genom en mjuk men tongivande röst i narkotikafrågan.

 

 

 

 

 

Hur skapar vi forum för samtal om psykisk hälsa i skolan?

Vi vet att många av våra ungdomar mår dåligt idag. Många mår så dåligt att de inte ens kan ta sig till skolan. Det är en komplex fråga som inte har bara ett svar, men hur kan skolan bäst hantera detta?
Hur kan vi stötta våra elever så att de känner att skolan är en plats för alla? En plats där de är trygga och kan prata om det som är viktigt för dem, utan att kompromissa på kunskapsinhämtningen?
Välkommen till  ett panelsamtal där vi diskuterar just detta. Panelen består av en pedagog med över 25 års erfarenhet av skolan, en rektor, en organisationspsykolog samt två elever i åk 8.
Vi hoppas att ni vill komma och lyssna och varför inte dela med er av era tankar. Varmt välkomna!

Delning och återbruk inom kultur och civilsamhälle

Hur kan delning och återbruk stärka kulturen och civilsamhället? Den ideella föreningen Returkultur berättar om sin verksamhet och om hur du som verkar inom kultur och civilsamhälle kan dela resurser med andra och ta del av resurser som finns hos Returkultur.

Västsveriges roll för att bidra till globala lösningar för en bättre värld – 4 billion and one reasons why it matters

Vad ska Västsveriges roll vara för att bidra till globala lösningar för en bättre värld? Hur kan vi som företagare, entreprenörer i samarbete med andra aktörer inom regionen nyttja vår fantastiska mångkultur och kompetens för att hitta nya innovationer och skapa hållbara lösningar för en global marknad och en bättre värld? Och varför ska vi engagera oss för globala frågor? Och hur? Kom och lyssna och dela erfarenheter med aktörer i regionen som jobbar aktivt för att föra ut hållbara lösningar i världen och skapa bättre förutsättningar för en bättre framtid för alla. Presentationer hålls på engelska.