Råd och tips som förändrar ditt livنصائح مهمة ستغير حياتك للافضل

Fariza Beseiso, ger tips och råd hur förändringar av tankar och beteende kan leda till bättre hälsa, mer energi, både fysiskt och mentalt. Gå från kulturkrock till kulturell nyfikenhet för att skapa en ömsesidig förståelse.
Fariza finns i vår monter i paviljong Fadime (nr 164) hela dagen.
Seminariet hålls på arabiska.

اللغة ھي بالطبع أفضل مفتاح لفھم أي بلد جدید، لكن الوعي الثقافي ھو الأھم. ونعني بالوعي الثقافي ھنا تقبل الاخر والاختلاف الثقافي.

ونعني بتقبل الاخر أي قبول اختلافات الآخر حیث یستطیع الشخص رؤیة الاختلافات الحقیقة التي تمس المعتقدات والإیمان، وطریقة التنشئة والقیم والسلوكیات والقبول ھنا یعكس قدرة الشخص على فھم نفسھ واحترام الاختلافات ومراعاة الفروق التي تحكم كل شخص.

فلكل بلد ثقافاتھ وتقالیده الخاصة والتي قد تتشابھ او تختلف مع ثقافتك وتقالیدك. من خلال زیادة الوعي الثقافي وتقبل التعایش مع الاختلافات الثقافیة المختلفة سوف تستطیع ان تتكیف مع المجتمع الجدید وتتمكن من تحسین مستوى الحیاة الاجتماعیة لدیك. في بعض الأحیان یكون من الصعب تقبل كل ھذه الاختلافات عند وصولك إلى بلد جدید. فھذه الاختلافات غیر مألوفة لدیك ستشعر بالغربة والاغتراب ولربما الاستلاب وأنك لا تنتمي الى ھذه البلد ثم تبدأ بالتساؤل )من جاء بي الى ھنا … من جاء بي ومن أنا؟( وھذا ما یسمى بالصدمة الثقافیة.

من خلال التعلم مع برنامج راز، یمكنك الانتقال من الصدمة الثقافیة إلى الفضول الثقافي والرغبة في فھم الثقافة الجدیدة. وسیكون من الممتع أكثر بكثیر أن تستكشف ثقافتك وأفكارك وتقالیدك قبل استكشاف ثقافة البلد المستضیف.

التفكیر أمر أساسي للتعامل مع جمیع المعلومات التي نكتسبھا ونستخدمھا لفھم كیفیة سیر الأمور وحل المشكلات واتخاذ القرارات وتعزیز أنفسنا في بیئات جدیدة…. بعبارة أخرى، یمكن أن تكون الأفكار مفتاحك للنجاح كما ممكن ان تكون الأفكار مدمرة ومقلقة. نشعر بعدم الارتیاح في الجسد، مما یوقظ فكرة تخلق المزید من القلق… مع برنامج راز نتعلم التحكم في الأفكار – ھل ھذا ممكن؟ ھناك فكرة أنھ یمكننا التحكم في أفكارنا. وبالتالي تتحكم أی ًضا في عواطفنا. یبدو أن العدید من برامج المساعدة الذاتیة تبني على ھذا الأساس. في نفس السیاق، یبدو أی ًضا أن ھناك أفكا ًرا جیدة وأفكا ًرا سیئة.

لكن ھل یمكننا حقًا التحكم في أفكارنا وعواطفنا؟ نحن نسعى من خلال برنامجنا لتمكینك صحیا، نفسیا، اجتماعیا، اقتصادیا ثم مدنیا ودیمقراطیا.

للقاء راز )فریزة( مباشرة والاستماع لھا انضموا الینا في )Frihamnsdagarna(: • السبت الموافق ٢ سبتمبر الساعة ١٤:٠٠ الى ١٤:٣٠