Styrelse

Naana Rench, ordförande

Naana har lång erfarenhet av affärsutveckling och ledning. Till vardags arbetar hon som vd på Coompanion Göteborgsregionen och har ett flertal styrelseuppdrag. Genom sitt uppdrag som  ordförande vill hon stärka demokratin och vara en röst och brygga för den sociala ekonomin gentemot offentlig och privat sektor.

Pernilla Warberg, ledamot

Pernilla arbetar som programledare, moderator och konferencier. Hon har lång erfarenhet av att arrangera och genomföra stora evenemang och möten.

Mohamed Abdelhamid, ledamot

Mohamed arbetar på Tillväxtverket med projektfinansiering. Genom Frihamnsdagarna driver han spåret kring mångfald och kompetensförsörjning.

Ali Tabrizi, kassör

Ali är en av initiativtagarna till Frihamnsdagarna. Han arbetar till vardags på Bostadsbolaget med social hållbarhet i Biskopsgården. Ali har startat upp en lång rad satsningar i Göteborg genom åren.

David Björneloo, ledamot

David är en av initiativtagarna till Frihamnsdagarna. Han har lång erfarenhet från arbete med samhällsaktörer kring kommunikation och hållbarhet. David leder arbetet på kansliet. Vid sidan av Frihamnsdagarna arbetar David som kommunikationskonsult.

Camilla Tjernberg, ledamot

Camilla har lång erfarenhet av socialt arbete. Hon kommer närmast från Länsstyrelsen och börjar våren 2022 sitt uppdrag att arbeta med social hållbarhet i Tynnered på Bostadsbolaget.

Mariya Voyvodova, ledamot

Mariya har stort intresse för demokratifrågor och arbetar till vardags som rektor på Kvinnofolkhögskolan. Hon är ledamot i Göteborgs Kommunfullmäktige och kulturnämnd.

Malin Winald, adjungerad ledamot, utskott unga

Malin arbetar som kommunikatör i Härryda kommun. Hon har varit engagerad från start i Frihamnsdagarna och leder styrelsens utskott för unga. Frihamnsdagarna har bl.a. tillsatt ett advisory board med unga från hela staden.


Valberedning

Caglar Önal, ordförande

Sandra Lenving Lundh

Bülent Esenteg