Tack för i år!

4 september • 2023

Föreningen Frihamnsdagarna tackar alla besökare, arrangörer, utställare, partners och leverantörer för tre fantastiska dagar på Bananpiren. Tillsammans skapade de tusentals människor som besökte oss en väldigt fin stämning.

En bra bit över 300 organisationer var representerade i samtal på scenerna eller som utställare. Allt från stora företag och organisationer till små ideella föreningar och nätverk. 

Frihamnsdagarna 2023 präglades av mångfald både bland besökare och medverkande organisationer och vi upplever att vi uppnådde syftet med evenemanget. Nämligen att skapa en demokratisk arena där människor kan mötas över gränser och samtala om hur vi tillsammans ska utveckla samhället. Nu och i framtiden.

Det blev en liten ökning i antalet besökare jämfört med valåret 2022. I år besöktes Frihamnsdagarna av 13 500 människor. Tack till alla som engagerat sig – och tack till alla volontärer – tack vare era insatser på Bananpiren kunde så många människor att mötas för fria samtal.

Fotograf: Tommy Winterskiöld Vestlie