Ungas medverkan

Jag är väldigt glad att vi gick till Frihamnsdagarna med skolan då jag själv aldrig hade gått dit. Många av föreläsningarna var väldigt intressanta och jag lärde mig saker jag annars aldrig ens hade tänkt på.”

Ungdom efter besök på Frihamnsdagarna 2021

En tydlig ambition för Frihamnsdagarna är att stärka ungas delaktighet och inflytande i samhällsfrågor och på så sätt stärka demokratin i vårt samhälle. Frihamnsdagarna är en naturlig bas där unga kan ta den plats i samhället som de har rätt till.

Besök Frihamnsdagarna med din gymnasieklass

Besök Frihamnsdagarna på Bananpiren eller strömma programmet direkt i klassrummet. Här är några förslag till lärare som vill ta med sin gymnasieklass till Frihamnsdagarna:

  • Analysera partiledartal.
  • Prata med politiska partier som finns på plats med egna tält.
  • Samla in kunskap genom att lyssna på seminarier om omställning, klimat, demokrati, trygghet och massa annat.
  • Träffa företag, föreningar och ungdomsorganisationer som finns på plats.
  • Delta på workshopar och programpunkter eller skapa eget innehåll där ni gör er röst hörd.

Är du lärare och vill veta mer?

Skriv info@frihamnsdagarna.se

Frihamnsdagarnas Advisory Board

Frihamnsdagarna ska agera som pådrivare i viktiga samhällsfrågor och arbeta för ett samskapande mellan unga och vuxna. Vuxna med tillgång till demokratiska processer och makt i samhället behöver ta ansvar för att skapa sammanhang och arenor där unga inkluderas och ges en självklar plats för utveckling och samskapande. Som en del i detta finns Frihamnsdagarnas unga ”Advisory Board” bestående av ungdomar som har som uppdrag att ge förslag och vägleda kring hur vi kan utforma Frihamnsdagarna för att bli en så relevant mötesplats som möjligt.

Fler satsningar framöver

Under hösten 2021 och våren 2022 genomfördes en förstudie för att nå kunskap om hur Frihamnsdagarna kan göra skillnad på riktigt, i ungas möjligheter till delaktighet i såväl Frihamnsdagarna som i andra delar av samhället. Resultatet kommer att ligga till grund för fortsatta satsningar på utbildning och involvering av unga i Frihamnsdagarna med målsättningen att:

  • skapa fler tillfällen där unga får möjlighet att utvecklas i ett demokratiskt sammanhang tillsammans medan andra
  • skapa aktiviteter och samarbeten med skolor och olika föreningar i Göteborg och inom regionen
  • utforska och använda ungas egna perspektiv och tankar kring vilka viktiga och avgörande frågor de har kopplat till demokratiska processer, mänskliga rättigheter och viktiga samhällsfrågor
  • etablera Frihamnsdagarna som en arena av, med och för unga!

Bakgrund
Frihamnsdagarna vilar på fyra hörnstenar: Att stärka demokratin, att få människor att mötas över traditionella gränser, att åstadkomma varaktig förändring och öka hållbarheten i alla dimensioner.

Under pilotåret 2021 deltog 400 personer i samtalen och evenemanget besöktes eller följdes online av cirka 9000 människor. Tack vare vår tydliga ambition om ungas delaktighet, var unga med inför och under Frihamnsdagarna redan vid uppstarten 2021.

Kontakt
Malin Winald, ordförande utskott unga i Frihamnsdagarna
malin@frihamnsdagarna.se