Skolor och ungdomar

Fotograf: Winterskiöld Photography

Besök Frihamnsdagarna med skolklassen

Frihamnsdagarna är en gratis och öppen arena dit alla är välkomna. Vi uppmanar alla skolklasser som vill besöka evenemanget att höra av sig och anmäla vilken dag och tid ni planerar att komma. Det ger oss möjlighet att sprida ut besöken jämnt under dagarna.

I år är framtid ett övergripande tema och många arrangörer har valt att fokusera på ungas perspektiv. Prata med politiska partier, lyssna på samtal om klimatet, skolan och bostäder för unga. Eller ta chansen och gör din röst hörd på speakers corner.

I år erbjuds också en unik möjlighet för ungdomar att delta i FHD Round Table – rundabordssamtal med beslutsfattare. Är du ung och vill göra din röst hörd och träffa riksdagsledamöter? Klicka här och fyll i anmälan.

Anmäl din skolklass till Frihamnsdagarna genom att skriva till info@frihamnsdagarna.se.

Under hösten 2021 och våren 2022 genomfördes en förstudie för att få kunskap om hur Frihamnsdagarna kan göra skillnad på riktigt, i ungas möjligheter till delaktighet i såväl Frihamnsdagarna som i andra delar av samhället. Våren 2023 inleddes Vad säger du!? ett initiativ från Frihamnsdagarna som vänder sig till gymnasieskolor.

Det här får skolor som medverkar:

  • Frihamnsdagarna besöker skolor, klasser och ungdomsgrupper och genomför workshopar med eleverna kring demokrati, förändring och att göra sin röst hörd.
  • Frihamnsdagarna delar metodstöd med pedagogerna kring demokrati och retorik.
  • Medverkande skolklasser bjuds in till Frihamnsdagarna 2023. Där får de elever som vill delta i rundabordssamtal tillsammans med beslutsfattare och samhällsaktörer. Samtalen förs utan publik. Alla runt borden ges samma status och får lika mycket talartid. FHD Round Table är en unik möjlighet att skapa riktiga samtal som kan leda till förändring. Antalet platser är begränsade och det krävs föranmälan. Här anmäler du dig till FHD Round Table.
  • Här finns all information samlad: Ladda hem inbjudan till gymnasieskolor (PDF)

Medverkan för skolor är kostnadsfri. Förarbetet till satsningen genomfördes med stöd av Länsstyrelsen Västra Götaland och projektet medfinansieras av Europeiska kommissionen samt AB Framtiden.

Vill du veta mer?
Skriv till info@frihamnsdagarna.se så bokar vi upp ett möte! Du får då del av metodstöd och kan ställa frågor samt boka in datum för workshop.

Frihamnsdagarna äger rum i Göteborg den 31 augusti till 2 september 2023.

Frihamnsdagarnas Advisory Board

Frihamnsdagarna ska agera som pådrivare i viktiga samhällsfrågor och arbeta för ett samskapande mellan unga och vuxna. Vuxna med tillgång till demokratiska processer och makt i samhället behöver ta ansvar för att skapa sammanhang och arenor där unga inkluderas och ges en självklar plats för utveckling och samskapande.

Som en del i detta finns Frihamnsdagarnas unga ”Advisory Board” bestående av ungdomar som har som uppdrag att ge förslag och vägleda kring hur vi kan utforma Frihamnsdagarna för att bli en så relevant mötesplats som möjligt.

Vill du engagera dig och ta plats i Frihamnsdagarnas unga advisory board?
Skriv till: info@frihamnsdagarna.se