Ungt advisory board

Unga och ungas frågor ska ha en naturlig plats på Frihamnsdagarna.

Frihamnsdagarnas unga Advisory Board är med och formar Sveriges nya arena för fria samtal. Gruppen består av ungdomar i gymnasieålder, från olika delar av Göteborg och Göteborgsregionen, som har intresset för samhällsfrågor och ungas delaktighet gemensamt. Tillsammans har gruppen i uppdrag att ge förslag på hur vi kan utforma Frihamnsdagarna för att bli en så relevant mötesplats som möjligt, och hur vi får unga att vilja vara med.

Målet med Frihamnsdagarna är få människor att träffas i samtal om samhällsfrågor för att göra skillnad och hitta nya lösningar som gör samhället bättre. Som medlem i Frihamnsdagarnas Advisory Board är du med och arbetar fram förslag och fattar beslut. Vi träffas, fikar, pratar och lär oss nya saker tillsammans!

Vill du veta mer och tycker att detta verkar vara intressant? Skriv till oss!

Välkommen att höra: info@frihamnsdagarna.se.