10.png

Alla utställare 2023

Här hittar du alla organisationer som medverkar som utställare. Varje utställare har ett nummer som du hittar på översiktskartan.

Översiktskarta PDF
Filtrera
Avbryt
#utanskyddsnät skapades 2018 efter uppropet #metoo 2017. Det är en förening för våldsutsatta flickor, kvinnor och transpersoner.
Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med klienter som oftast är innovativa kunskapsföretag.
Det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Vi strävar efter att tillvarata, utveckla och värdera akademisk kompetens.
Möt en äkta Spåman! Under Frihamnsdagarna har du möjlighet att blicka in i framtiden tillsammans med konstnären Linda Spåman (ja, hon heter dessutom Spåman i efternamn) och författaren Håkan Westesson.
Hopp & Framtidstro by Alecta Fastigheter.
Älvstrandens uppdrag är hållbar mark- och fastighetsutveckling samt att förverkliga Vision Älvstaden i de områden de utvecklar.
Sverige Anonyma Narkomaner, är en ickevinstdrivande internationell gräsrotsorganisation för tillfrisknande beroende, verksam i över 60 länder.
Återbruk_hej_tack har funnits sedan hösten 2017 på Tusenårsgatan i Kortedala. Verksamheten består av matsvinn och är en del av solidariskt kylskåp, byte av kläder, prylar, böcker, hemtextil, porslin och husgeråd. Träffa oss under Frihamnsdagarna!
Atriums Ljungberg utvecklar levande stadsmiljöer där kontor, bostäder och handel blandas med kultur, service och utbildning.
Du får använda båda händerna och har ingen jobbig målvakt i vägen. Kom och prova på basket, alla har vi varit nybörjare nån gång, även Michel Jordan.
Bosch eBike Systems låter besökarna testa ett brett urval av elcykeltyper.
Bufff är en organisation som arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn och ungdomar som har en familjemedlem i fängelse.
Plats 175 Presentation och signering av den nyutgivna boken En svunnen tid; om herrskap och tjänstefolk under andra halvan av 1800-talet.
Varje dag driver vi viktiga samhällsfrågor framåt, testar nya idéer och bidrar till framtidens utveckling.
Utforska vad det innebär att vara ett kooperativ och hur människor som gör saker tillsammans kan göra skillnad i sina liv och för hela samhället.
Prata framtid och hållbarhet med CSR Västsverige.
Mötesplats för dialog med yrkesföreningen för distriktssköterskor. Att verka för hälsa och motverka ohälsa.
Djurens Rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Med målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete är vi en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer.
Plats 9  
På Frihamnsdagarna får du prova på att göra ett eget grafiskt tryck (torrnål) tillsammans med en lärare från Dômen konstskola.
Dreamcenter hjälper människor vidare efter missbruk, psykisk ohälsa genom arbetsträning och gemenskap.
Vi är en medlemsbank och vårt uppdrag är att tillsammans med pengars hjälp arbeta för en hållbar framtid.
Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar.
Klimatförändringen är idag ett faktum. Vi alla, från individ- till överstatlig nivå, behöver göra allt vi kan för att vända utvecklingen och ställa om till ett hållbart samhälle.
Finsam är till för personer i yrkesverksam ålder som bor i Göteborg och behöver stöd för att nå eller närma sig arbete eller studier.
Folkrörelsen Nej till EU grundades 1991 (som Nej till EG) och är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation som verkar för att Sverige ska lämna EU.
Plats 17 Frihamnsdagarna har ett informationstält på plats. Besökare kan få hjälp med information om olika scener, programpunkter och utställarytor. Här finns Frihamnsdagarnas volontärer och första hjälpen (Göteborgs Sjukvårdstjänst) på plats. Välkommen!
FUB är en ideell förening som samlar personer med intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga och andra som delar vår grundsyn. FUB sprider kunskap och skapar mötesplatser - för allas lika rätt.
Framtidens hållbara energilösningar.
Så skapar Göteborgs Hamn världens mest hållbara hamn genom att möjliggöra fossilfria logistikkedjor och bädda för framtidens bränslen.
Välkommen till Den framtidsbara staden – en mötesplats för dig som vill skapa framtidens Göteborg. I paviljongen Framtid möter du Göteborgs Stad.
Göteborgs Stadsmission värnar om alla människors lika värde och kämpar för ett medmänskligare samhälle. Vi erbjuder akut hjälp och långsiktigt stöd för människor i utsatta livssituationer.
Med internationellt framstående utbildning och forskning tar Göteborgs Universitet ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld.
F/ACT movement är ett initiativ som handlar om att inspirera hållbara modeval. Under Frihamnsdagarna uppdaterar vi besökarnas plagg med vår tryckpress.
VA branschen utmanas av kompetensbrist. Tillsammans går kommunerna inom Göteborgsregionen ihop för att belysa för besökarna vilka fantastiska möjligheter som finns inom VA.
I Ukraina är sjukvården en konstant måltavla för ryska angrepp. Enligt WHO har över 1000 attacker riktats mot sjukvårdsinrättningar, ambulanser och räddningstjänsten. Denna ovärderliga sektor står i första linjen för att rädda liv och lindra lidande i en tid av konflikt. Vid Help Ukraine Gothenburg har vi arbetat för att…
”Help Ukraine in Gothenburg” – känt som ”HUG” – är en hjälporganisation med en osviklig passion för att göra skillnad. Grundad som reaktion på Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022, är HUG nu en kraft att räkna med i Göteborg, stärkt av medmänsklighet och samhörighet, och med stöd från…
Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.
En bättre värld genom hållbara innovationer.
Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation och en intresseorganisation för hyresgäster i Sverige.
Välkommen till IMs tält för att lära och samtala om klimaträttvisa! Här kan du också snurra på klimathjulet och tävla i klimatkunskap.
Organisationer för fred och mänskliga rättigheter. Engagemang för FNs milleniemål.
Välkommen till vår utställning av: – Fullt tillgänglighetsanpassade offentliga toaletter – Uppkopplade och klimatsmarta busskurer – Solcellsladdade hyrcykelsystem – Stadsinformationstavlor med hjärtstartare – Vattenfontän utrustad med helautomatisk luftpump
Solidaritet och miljö hänger ihop. Vi är världens största demokratiska miljöorganisation, och vi består lokala gräsrotsrörelser, även så i Göteborg.
Under Frihamnsdagarna samverkar K103 Göteborgs studentradio, Göteborgs närradio och Den Götheborgske Spionen för att rapportera från arenan.
Vi finns på plats för att diskutera framtida och pågående stadsutvecklingsprojekt, den täta och hållbara staden, och vårt parametriskt uppbyggda digitala verktyg för social hållbarhet i tidiga skeden. Hoppas vi ses!
Kriminalvården har ansvar för fängelser, frivård och häkten. På Frihamnsdagarna kan du besöka vår utställningstrailer och titta in i en riktig cell.
Kristdemokraterna på plats.
Kulturlabbet är en konstnärlig daglig verksamhet i Biskopsgården. Vi arbetar med att skapa konst, musik, scenkonst, film och poesi.
För det hållbara samhället.
Vi är på plats för att samtal om hållbarhet och demokrati. Prata med oss om allt från invasiva arter i vatten till kris och beredskap.
Tjej- och kvinnojouren Lex Femme informerar om hur kvinnojouren jobbar och vilken typ av stöd och hjälp det finns att få som våldsutsatt, anhörig eller yrkesverksam.
Träffa Liberalerna på Frihamnsdagarna.
Hjälp jag har fått ett jobb! En trygg arbetsmarknad för unga är en av LOs viktigaste frågor.
Majema utvecklar nytänkande läromedel av hög kvalitet som tar till vara elevernas kreativitet och ger tänkande och empatiska elever som kan ta ställning.
MARELD Landskapsarkitekter strävar efter ett hållbart samhälle med ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
Barnrättsorganisation med fokus på stöd till barn med föräldrar med missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dom för våld.
Mentor Sverige är en ideell förening som får unga att växa, bli starkare och tro på sig själva med hjälp av mentorskap.
Miljöpartiet på plats.
Mitt Livs Val arbetar för ett inkluderande samhälle där unga har förutsättningar att påverka sin framtid. Vi riktar oss till unga nyanlända som är mellan 16-23 år.
Mynewsdesks plattform gör det möjligt att publicera och distribuera relevant innehåll samt även mäta och analysera resultatet. Allt på en och samma plats.
Naturskyddsföreningen Göteborgs intressegrupper och projekt presenteras.
Noaks Arks huvudmål är att erbjuda kunskap och utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa.
Välkommen till vår monter för att diskutera bostäder eller lära dig mer om våra kommande bostadsprojekt. Vi berättar också gärna om vårt förmånliga medlemskap och vår bostadskö. Hoppas vi ses!
Öppet Hus är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Vi vill bidra till en öppnare arbetsmarknad, tillgänglig för alla.
Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Träffa oss under Frihamnsdagarna och prata med oss om vad det innebär för vår region och stad.
Räddningsmissionen är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund. Önskar en stad där ingen människa lämnas utanför.
Republikanska föreningen Göteborg vill diskutera frågan om Sveriges framtida statsskick med dig.
Röda Korsets ungdomsförbund är en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen och kämpar för humanitet och medmänsklighet.
På grund av sjukdom har Science Safari tvingats ställa in sin medverkan.
Design för samhällsnytta Hur samskapar vi den bästa staden? Vi vill lyssna på dig! Dela med dig av dina tankar och ídéer i samtal med oss på Skanska.
Skyddsvärnet är en idéburen organisation som i över 100 år har arbetat för att stötta människor i social utsatthet. Nu behövs vi kanske mer än någonsin!
Smyrna/Frihamnskyrkan och Vinga Folkhögskola (91) Vi informerar om den nya Frihamnskyrkan som invigs den 17 september. Berättar om nya satsningar och verksamhet för olika åldrar.
Socialdemokraterna på plats.
SOS Barnbyar arbetar världen över för alla barns rätt till en trygg uppväxt. Vi påverkar myndigheter och beslutsfattare. Vi ser till att familjer får hålla ihop.
Social & Industriell Symbios - hur den enes avfall blir den andres resurs. I Sotenäs kommun finns Sveriges enda marina återvinningscentral.
En Prototyp HASSP har tagits fram. Nu gäller det att utveckla denna i samverkan för att i ett första steg ta fram en Pilot och en interimsstyrelse för den nya vetenskapsparken.
Folkbildning är viktig för ett välfungerande samhälle, kulturliv och framtid. Kom till oss för att skapa, prata och upptäck.
SPIV är en demokratisk och ideell förening, religiöst och politiskt obunden, med syfte att öka kunskapen om och intresse för att förebygga suicid.
Social inkludering och demokrati.
Svenska kyrkan vill att alla röster skall få höras. Vad hoppas du om framtiden?
Planera visioner med Sweco.
Swedish JobTech är en obunden och ideell förening som driver på innovation av matchning, vägledning och livslångt lärande på den svenska arbetsmarknaden genom utnyttjande av digital och datadriven teknik.
Om utställarplatsen Beskriv utställarplatsen så tydligt som möjligt för att väcka besökarnas intresse.
Bästa utställaren 2024.
Tetiko rustar och matchar personer för att de skall komma i arbete. Samverkar med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Tillskärarakademin i Göteborg utbildar i textila hantverksyrken för Mode och Scenkonst med fokus på kvalitet, estetik och hållbarhet.
Stöd- och utbildningsorganisation med en unik kunskap om tjejer och unga kvinnors mående och livsvillkor.
Vänsterpartiet på plats.
Våra barns klimat är en ideell påverkansorganisation som ger föräldrar verktyg att engagera sig, bildar opinion, påverkar politiken samt samarbetar med näringslivet för en positiv klimatomställning.
VEO Foundation skall stödja personer, studenter och forskare vars insatser framförallt främjar intäkter till kreatörer och innehållsägare av digital media samt stärker deras rättigheter.
I "Engagemangstältet" får du möjlighet att träffa flertalet föreningar och verksamheter som behöver dig och ditt engagemang.
Vy har som mål att göra det enkelt att välja miljövänligt så att ännu fler väljer att resa med buss och tåg, och transportera gods på järnväg.
För tredje året i rad bjuder White in till ett dynamiskt och utforskande samtalstorg – en mötesplats som låter besökarna på Frihamnsdagarna delta i diskussionen om stadens utveckling.
Göteborg Zontaklubb II är en del av Zonta International och är en ledande global organisation som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter.