Tillbaka

Alecta Fastigheter (82)

Framtidens välfärd (Ebbe)

Plats 82

Hopp & Framtidstro by Alecta Fastigheter.

Alecta finns också med i seminarieprogrammet:

Samtal kring ungas framtid i den växande staden
Torsdag, 14:20–15:00, tältscen Ebbe