Tillbaka

Angered Allians

U2 - 94

Angered Allians är en paraply organisation för idrottsföreningarna i Angered och når tillsammans över 2000 direkta medlemmar. Angered Allians verkar som ett stöd till medlemsföreningarna som tillsammans driver olika verksamheter och projektet för att stötta lokalsamhället i frågor som jämlik hälsa, läxhjälp, och arbetsmarknadsfrågor.