Tillbaka

Arbetsgivaralliansen – civilsamhällets arbetsgivarorganisation (104)

Utställaryta arena

Plats 104

 

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. Vi bidrar med professionell arbetsgivarkompetens i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel i arbetsrätt, arbetsmiljö, HR, ledarskap och lönebildning.