Tillbaka

Barnens Byggskola, NCC

Aktivitetsyta

Vi vill träffa och interagera med barn i syfte att ge dem en tidig och lekfull introduktion till konstruktion och teknik. Därför har NCC ett koncept – Barnens Byggskola, som vi organiserar vid olika tidpunkter och platser, för barn mellan åtta och tolv år. Barnens byggskola är ett smakprov på vår byggvärld. Vi vill väcka barns intresse för bygg. Samtidigt vill vi verka för ett socialt hållbart samhälle där alla barn har samma möjligheter oavsett bakgrund, social och ekonomisk ställning. Därför är Barnens Byggskola gratis.