Tillbaka

BRIS – Barnens rätt i samhället (348)

Utställaryta paviljong

Träffa Bris och prata om hur vi tillsammans kan skapa en bättre stad för barn. Bris, är en barnrättsorganisation som står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.