Tillbaka

Demokratisatsning med ungt inflytande

U3 - 124

Denna jubileumssatsning sätter ett särskilt fokus på barn och unga och att skapa förutsättningar för att öka medborgarnas delaktighet och inflytande, en grundläggande förutsättning för folkhälsan och för en socialt hållbar stad. Satsningen skapar ett mer demokratiskt samhälle där medborgarnas möjlighet att delta i samhällsutvecklingen stärks.

I denna monter samlar demokratisatsningen stadens unga verksamheter för samtal om demokrati och ungas delaktighet.