Tillbaka

Ekobanken

U3 - 119

Om Ekobanken:

Ekobanken arbetar för en hållbar framtid
I Sverige finns det en unik bank som skiljer sig ifrån alla andra banker genom att vara transparent med vilka företag och föreningar som har lånat pengar i banken. Banken lånar ut pengar till verksamheter som arbetar för att skapa bättre förutsättningar för människan och planeten, antingen ekologiskt, socialt eller kulturellt. Ekobankens idé är att ställa kapital till förfogande för den hållbara omställning som världen behöver nu och framöver. Banken vill driva på för att skapa ett finansiellt system där pengarna är till för människan och planeten. Kan pengar förändra världen i en mer hållbar riktning? Det är vi övertygade om.

Ekobanken medverkar i samma monter som Coompanion och Mikrofonden.