Tillbaka

Finsam Göteborg (98)

Framtidens välfärd (Ebbe)

Plats 98

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) är en lag som gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att arbeta tillsammans i lokala samordningsförbund. Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Finsam Göteborg är Göteborgs samordningsförbund. Vi är till för personer i yrkesverksam ålder som bor i Göteborg och behöver stöd från våra medlemsparter för att nå eller närma sig arbete eller studier. Vi finansierar arbetsrehabiliterande insatser och arbetar för att öka kunskapen mellan myndigheterna, i syfte att stödja och utveckla samverkan.

Vi hjälps åt till arbete och ett självständigt liv!

 

Missa inte vår programpunkt: 
Gränsgångare för framtidens arbetsmarknad
Tältscen Ebbe, fredag 2/9 kl 14:20–15:00