Tillbaka

Framtidsbara staden (320-322)

Utställaryta paviljong

Göteborgs Stad – förvaltningen  för demokrati och medborgarservice

Vem bryr sig om unga i Göteborg?

Ta del av spännande seminarier och delta i dialoger om hur vi tillsammans formar framtidens Göteborg, med särskilt fokus på unga.

Med den övergripande frågeställningen “Vem bryr sig?” vill mötesplatsen genomsyras av ungas röster och engagemang i frågor som rör allt ifrån delaktighet och inflytande, trygghet och hälsa till jobb, bostad och utanförskap, och andra frågor som unga bär på.

Dagarna fylls av intressanta samtal och möten av och med de som har makten i sociala medier, forskare, engagerade medborgare och många fler, alla med särskilt fokus på ungas perspektiv.

Förutom mötesplatsen och ett flertal seminarier så kommer ”Unga påverkar” att live-podda och representanter från Ungdomsfullmäktige och stadens politiker kommer att vara på plats på mötesarenan för att diskutera aktuella frågor.

Programpunkter:

Torsdag 29 augusti

»10:20-11:20

Framtiden – vem bryr sig?
Vilken framtid vil du ha? Kom med oss och testkör framtiden! I detta pass utgår vi från ungas behov, trender i omvärlden och visionen om en hållbar stad. Detta seminarie kombineras med en workshop. Efter workshopen fortsätter vi samtalet och byggandet av framtidsstaden i utställarytan på samma område.

»11:20-12:20

Demokratin – vem bryr sig?

Hur såg valdeltagandet ut bland unga i EU-valet? Vad säger SOM-undersökningarna/forskarna om vad unga tycker om demokratin i Göteborg? Med bl.a. Björn Rönnerstrand, SOM-institutet, Göteborgs universitet. Samtalet om demokratin i Göteborg fortsätter i utställarytan på samma område och i efterföljande poddsamtal hos Unga påverkar.

»12:20–14:00 och 14:00-15:00

Hållbar konsumtion – Vem bryr sig?

Ett seminarium om hållbar konsumtion och ungdomars syn på det? Köper Greta-generationen second hand för klimatets skull eller är det en modetrend som snart försvinner? Vi frågar både modeexperter samt de vi pratar om själva, en panel av gymnasieungdomar!”

 

Fredag 30 augusti

»11:00-13:00

Delaktighet för unga

I detta pass samtalar vi om och pratar med experter på metoder som ger göteborgarna mer inflytande och delaktighet i stadens beslut. Vi samtalar om ungas roll och möjligheter i metoder som medborgarbudget, medborgarråd och liknande. Hur vill du vara delaktig och få inflytande i Göteborg? Vi ses i utställarytan!

»13:00-14:20

Möt Grundskoleförvaltningen

»14:20-15:00

Universell utformning och minoriteter

»15:00-16:40

Tillgänglighet och barnrättskonventionen – vem bryr sig?

Alfons Åbergs kulturhus om scenkonst som metod för arbete med barnrättsplan och mänskliga rättigheter i förskolan och Ungdomsfullmäktige om arbetet att förankra barnrättsplanen i Göteborgs Stad. Samtalen fortsätter i utställarytan på samma område.

»16:40-17.20:

Leken som metod

Detta pass är en direkt förlängning av föregående samtal. Vi ser lekfullhet som ett oerhört viktigt och förbisett verktyg för att skapa förutsättningarna för en mängd andra förhållningssätt, inte minst UNESCO´s nyckelkompetenser för att uppnå en hållbar utveckling globalt. Kom och lek med oss!

 

Lördag 31 augusti

»12:00-13:00

Medborgarbudget för unga

Under våren har Göteborgs Stads första medborgarbudget för unga anordnats av Ungdomsfullmäktige och denna dag är sista chansen att rösta på de förslag som kommit in. Förutom att ta chansen att rösta på förslagen kommer vi också att diskutera hur metoden medborgarbudget kan vara ett sätt att ge unga mer inflytande i för dem viktiga frågor.

»13:00-13:40

Mäktigast på sociala medier – vem bryr sig?

Vilka personer är mäktigast bland unga personer i Göteborg? Presentation av Maktbarometern i Göteborg, Johannes Gustavsson från Medieakademin tillsammans någon mäktig gäst.  Samtalet fortsätter i utställarytan med intressanta gäster.

»13:40-14:20

Desinformation – vem bryr sig?

Hur stoppar vi desinformation? En grogrund för desinformation är bristande tillit. När felaktig information redan fått fäste rasar förtroendet. Så hur skapar vi motståndskraft mot desinformation och fake news?

»14:20-15:00

Lite våld gör också ont – Escaperoom

”Lite våld gör också ont” är ett brädspel som förhandsvisas under Frihamnsdagarna inför lansering i september. I detta escaperoom får ni med hjälp av ledtrådar hitta vad som tynger dagens unga. Spelet är framtaget av unga.

»15:00-1600

Medskick – unga röster

Kom till Omställningslabbet för ett uppfång av samtal, synpunkter och reflektioner från våra unga målgrupper i dialog med förtroendevalda. På plats finns bland andra representanter från Östra Göteborgs Ungdomsråd, Ungdomsfullmäktige och andra ungdomar från stadens olika verksamheter.