Tillbaka

Göteborgs Föreningscenter & medlemsorganisationer

Göteborgs Föreningscenter är en paraplyorganisation, mötesplats och utvecklingscentrum för civilsamhällets organisationer i Göteborg.

Vårt syfte med medverkan är att möjliggöra för fler föreningar att vara en del av Frihamnsdagarna, att synas och driva frågor och krav, samt att skapa nya kontakter och nätverk, både med det offentliga och näringslivet, liksom andra föreningar. Vårt syfte är också att stärka nätverkande mellan våra medlemsorganisationer med förhoppningen om nya samarbeten och kunskapsutbyte.