Tillbaka

Demokrati och medborgarservice, Göteborgs Stad

U3 - 109

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice ansvarar för Göteborgs Stads partnerskap med Frihamnsdagarna och arbetar aktivt med evenemanget. På plats anordnar vi en utställningsplats under temat omställning där vi gärna samlar fler tankar kring omställning. På vår utställarplats lyfter vi tre teman under de tre dagar Frihamnsdagarna pågår:

  • På torsdagen är temat service, demokrati och delaktighet med fokus på hur vi utvecklar staden för och med göteborgarna för att kunna tillhandahålla en likvärdig service och en stad för alla. 
  • På fredagen är temat Agenda 2030 och ett stadens arbete med att nå ett klimatneutralt Göteborg till 2030.  
  • På lördagen är siktet inställt på att möta göteborgarna och se dem som en viktig resurs i stadens breda omställningsarbete.  

Vi vill gärna samla flera olika perspektiv på omställning och vet att det finns många omställare där ute. Kom och fyll vår utställarplats med dina omställningsutmaningar.